Kamery live
prognoza pogody

L Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko na nowytarg24.tv!

25 czerwca 2018 11:38
Wyciszenie Włącz dźwięk

Czy radni udzielą burmistrzowi absolutorium za 2017 rok? Jacy mieszkańcy zapiszą się do głosu i z jakimi sprawami wystąpią? Czy na Sesję powróci znów temat Nowej Targowicy? Bądźcie z nami! Transmisja  z Sali Obrad rozpoczyna się o 14:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

  Podjęcie uchwał w sprawach:

 7. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2018r.
 8. Ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
 9. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.
 10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
 11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
 12. Zmiany uchwały Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).
 13. Określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej – Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu po włączeniu do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu.
 14. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 15. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024.
 16. Zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.
 17. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2017.
 18. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2017.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.
os 25.06.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również