PILNE
Kamery live
prognoza pogody

„Ks. Jan Madej – wielki działacz podhalański” – projekt edukacyjny w II LO w Nowym Targu

4 kwietnia 2019 09:18

Ks. Jan Madej – działacz polityczny i społeczny, poseł na Sejm. Jak wyglądała jego działalność? Jakie dzieła pozostawił po sobie? Na te pytania odpowiadają uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w projekcie edukacyjnym realizowanym we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Targu. Projekt został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.

„Ks. Jan Madej – wielki działacz podhalański” – projekt edukacyjny w II LO w Nowym Targu

Uczennice II Liceum Ogólnokształcącego z klasy humanistycznej, Aleksandra Ostapczuk i Karina Kustwan, od początku marca 2019 r. realizują projekt historyczno-obywatelski, którego celem jest upamiętnienie postaci Ks. Jana Madeja – działacza społecznego i politycznego, proboszcza w Białce Tatrzańskiej. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie badania ankietowego, które pozwoliło zbadać poziom wiedzy w tym obszarze i opracować dalszy plan działań. W ankiecie wzięły udział 134 osoby, największą grupę badanych stanowiły osoby w wieku od 15 do 18 lat (80%) oraz osoby w wieku od 19 do 25 lat (13%) w większości zamieszkujące tereny wiejskie (74% badanych). 90% respondentów nigdy nie słyszało o ks. Madeju, spośród 10% ankietowanych, którzy na to pytanie odpowiedzieli twierdząco 10% znało ks. Madeja osobiście, 29% z rodzinnych opowieści, 29% z książek, 24% z zasobów Internetu, 10% z wypominków. Planując dalsze działania projektowe, Karina i Ola zapytały, w jaki sposób ankietowani chcieliby dowiedzieć się o działalności ks. Jana Madeja. 40% badanych chętnie obejrzałoby film o tej postaci, prawie 13% wskazało wieczór wspomnień oraz artykuł na portalu internetowym, 10% stronę internetową, 11% ulotkę na temat jego działalności, również 11% wykazało brak zainteresowania tym tematem. Uczennice zapytały także, jaką formę trwałego upamiętnienia tej postaci proponują respondenci. 46% wymieniło film, 30% tabliczkę pamiątkową, 16% artykuł, 6% stronę internetową.

Kwerenda przeprowadzona w zasobach archiwum sejmowego, rozmowy z Siostrami Serafitkami w Białce Tatrzańskiej oraz relacje osób, znających ks. Jana Madeja zaowocowały zebraniem bardzo ciekawego materiału, który posłużył do opracowania prezentacji, filmu i strony internetowej, jako trwałych rezultatów projektu.

O zasługach ks. Jana Madeja mogli usłyszeć także uczestnicy Konkursu Wiedzy Prawnej oraz osoby odwiedzające II LO w czasie Dnia Otwartego. Zwieńczeniem projektu była prelekcja, która miała miejsce 2 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i została przygotowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Targu. Zebrani mogli dowiedzieć się na czym polegała działalność polityczna i społeczna bohatera projektu, czego dotyczyły pisane przez niego interpelacje, jaką rolę odegrał w czasie II wojny światowej pomagając w przerzucaniu polskich oficerów na Węgry. Publiczność wykazała żywe zainteresowanie tematem o czym świadczyły liczne pytania kierowane pod adresem prelegentów. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z panią dyrektor Elżbietą Dzikowską, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby zainteresowane dziejami naszego regionu.

mat. nadesłane

 

os 04.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również