Kamery live
prognoza pogody

Konwencja programowa KWW Razem Nowy Targ. Pragmatyka, efektywność i empatia

12 marca 2024 15:11

NOWY TARG. Niebieskie światła, energetyczne muzyczne intro przed kolejnymi punktami prezentacji, żywa konferansjerka w wykonaniu Bolesława Bary. Konwencja programowa KWW Razem Nowy Targ w hotelu „Ibis” zgromadziła ok. 80 osób. Przedstawieni zostali prawie wszyscy kandydaci na radnych z trzech miejskich okręgów. Potem zainteresowani mieli jeszcze możliwość rozmawiania z nimi przy stołach.

Konwencja programowa KWW Razem Nowy Targ. Pragmatyka, efektywność i empatia

– Jeżeli chcemy coś zmienić, musimy się spotykać, zacząć pytać, odpowiadać – przekonywał Bolesław Bara, nim na łączach pojawił się gość specjalny tego zgromadzenia: b. burmistrz Nowego Targu, legenda nowotarskiego i europejskiego hokeja – Czesław Borowicz.

– To ostatni czas, żeby nadrobić zapóźnienia infrastrukturalne i komunikacyjne – przypominał on z Chicago, gdzie akurat przebywa. Lidera ugrupowania, rekomendował natomiast jako „dobrego ducha starostwa”, chwaląc go za sprawczość, doświadczenie i charakter.

– Mając wiedzę, doświadczenie, motywacje – pomogę. Tak myślałem, kandydując do Rady Miasta – mówił sam Bartłomiej Garbacz, przypominając inicjatywy uchwałodawcze swojej grupy, ukierunkowane na ochronę przedsiębiorców, także wspieranie młodych talentów częścią diet uzyskiwanych za pracę w Radzie.

Zamierzenia Komitetu – podzielone na kilka bloków tematycznych – prezentowali trzej dobrze już rozpoznawalni liderzy list w okręgach: Szymon Fatla, Wojciech Krauzowicz i Mariusz Wcisło.

To nie są pomysły z kosmosu lecz zadania realne do wykonania w jednej kadencji – zaznaczał Bartłomiej Garbacz.

– Dużo jeździmy, chcemy korzystać z doświadczeń innych – deklarował Mariusz Wcisło.

W sferze „Infrastruktura, mobilność i natura” Komitet Bartłomieja Garbacza myśli m.in. o ogólnodostępnych parkingach na głównych kierunkach prowadzących do Nowego Targu i o komfortowym przejeździe miejską komunikacją publiczną dzięki buspasom. Planuje przejęcie „starej zakopianki” i odblokowanie wszystkich historycznych skrzyżowań, co zmniejszy ruch w ul. Ludźmierskiej. W tym bloku tematycznym pada również deklaracja stworzenia miejsca godnego pochówku dla zwierząt oraz budowy parkingów na Marfianej Górze i Buflaku, służących ruchowi turystycznemu i rekreacji w popularnych podgorczańskich terenach.

Ciekawsze hasła z działu „Zieleń, aktwność i wspólnota” to dzieło samych mieszkańców – nowe parki miejskie wzdłuż Białego i Czarnego Dunajca, ogólnodostępny Sad Miejski i rozszerzenie istniejącego parku Miejskiego o infrastrukturę sportową (stałe lodowisko, tor dla rolkarzy); „parki kieszonkowe” w porozumieniu z ZGM i NSM oraz single-trucki w kierunku Polany Łapsowej i Turbacza.

Nowatorskie hasła w dziale trzecim – „Nowy Targ w ruchu” – to program stypendialny dla młodych sportowców z miasta, odnoszących znaczące sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych oraz utworzenie spółki akcyjnej z udziałem miasta, która będzie właścicielem Klubu Podhale Nowy Targ.     

Jest i dział „Nowy Targ miastem zrównoważonym” – tu program Komitetu zakłada więcej OZE w przestrzeni publicznej, małą retencję, monitorowanie jakości wody, walkę ze smogiem w ściślejszej współpracy z Alarmem Smogowym i 100-procentową dotację do wymiany kopciuchów, także szerszy zakres opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

Dział „Usługi publiczne w nowym wydaniu” niesie zapowiedź „zmaksymalizowania efektywności” miejskich spółek i przekształcenia MZK w nowoczesny podmiot dotowany z budżetu centralnego, także nową siatkę połączeń, rozszerzoną na ościenne powiaty.

Mnóstwo pomysłów zostało też zgrupowanych w działach „Podatki dla rozwoju”, „Miasto dla Mieszkańców”, „Si vis pacem para bellum” oraz „Nowy Targ tworzy, inspiruje i ożywia”.

Całość przedstawionego podczas konwencji programu – poniżej.

1.    Infrastruktura, mobilność i natura

 • Ogólnodostępne parkingi na głównych kierunkach prowadzących do Nowego Targu rozwiązanie to nie tylko zmniejszy korki, ale także poprawi sytuację finansową MZK, dzięki czemu będziemy mieć więcej środków na rozwój infrastruktury.
 • Komfortowy przejazd komunikacją miejską dzięki buspasom – chcemy zapewnić szybszy i bardziej efektywny transport publiczny, co skróci czas podróży i zwiększy atrakcyjność korzystania z komunikacji miejskiej.
 • “Zakopianka” w nowej odsłonie – nowoczesny wizerunek – pragniemy zmodernizować jedną z głównych arterii komunikacyjnych. Od września, po oddaniu nowej zakopianki stanie się ona drogą wewnętrzną Miasta. Będziemy chcieli ją przejąć i odblokować wszystkie historyczne skrzyżowania (Kolejowa, Podtatrzańska, Mickiewicza, Królowej Jadwigi). To ułatwi przejazd w osi wschód-zachód, dzięki czemu zmniejszy się ruch na ul. Ludźmierskiej.

Dodatkowo wzdłuż drogi powstałyby chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń. Chcemy by była to normalna miejska ulica.

 • Modernizacja strefy płatnego parkowania (w tym abonament dostępny tylko dla mieszkańców) – planujemy zreorganizować strefy płatnego parkowania, zwiększając rotację miejsc w kluczowych obszarach miasta, ułatwiając korzystanie z systemu abonamentowego naszym mieszkańcom
 • Drogi przyjazne rowerzystom – zadbamy o rozwój infrastruktury rowerowej, tworząc bezpieczne i wygodne trasy dla rowerzystów, co zachęci do korzystania z tego ekologicznego środka transportu podczas podróżowania po mieście.
 • Ulice miejskie w nowym wydaniu – planujemy remonty i modernizację ulic miejskich, aby poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz chodników, co wpłynie także na estetykę miasta
 • Miejsce godnego pochówku dla naszych czworonożnych przyjaciół – zobowiązujemy się do stworzenia odpowiedniego miejsca pochówku dla zwierząt.
 • Alternatywy dla Muzeum Drukarstwa – planujemy rozwój alternatywnych instytucji kulturalnych i społecznych w miejsce istniejącego Muzeum Drukarstwa. Samo Muzeum nie ulegnie likwidacji, chcemy by to miejsce żyło.
 • Parkingi na Marfianej Górze i Buflaku – zapewnimy wygodne i bezpieczne miejsca parkingowe przy popularnych terenach rekreacyjnych, zachęcając mieszkańców i turystów do aktywnej formy wypoczynku.

2.    Zieleń, aktywność i wspólnota

 • Park miejski wzdłuż Białego oraz Czarnego Dunajca – planujemy stworzyć nowe parki miejskie, które będą wspólnym dziełem mieszkańców, zachęcającym ich tym samym do aktywnego uczestnictwa w ich tworzenie i pielęgnowanie.
 • Sad Miejski – utworzymy ogólnodostępny sad, z którego owoce będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.
 • Rozszerzenie powierzchni obecnego Parku Miejskiego o dodatkową infrastrukturę sportową – będziemy chcieli utworzyć na terenie Parku Miejskiego stałe lodowisko oraz przestrzeń dla rolkarzy.
 • Wody Polskie partnerem do dyskusji – pragniemy utworzyć dodatkowe strefy wypoczynkowe z wykorzystaniem terenów będących pod zarządem Wód Polskich (w tym nad potokami).
 • Rowerem nie tylko po mieście – chcemy wybudować singletrack w kilku wariantach w kierunku schroniska na Łapsowej oraz w kierunku Turbacza.

Obszary cenne przyrodniczo oraz turystycznie nie dla pojazdów mechanicznych – dla zmotoryzowanych będziemy chcieli przygotować profesjonalny tor motocrossowy. Parki kieszonkowe we współpracy z NSM oraz ZGM – próba wykorzystania potencjału przestrzeni między budynkami.

3.    Nowy Targ w ruchu

 • Program stypendialny “Team Nowy Targ” – Program stypendialny dla młodych sportowców z Nowego Targu, którzy odnoszą znaczące sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych.
 • Nowa odsłona programów dotacyjnych dla OPP – ustalenie obiektywnych kryteriów oceny wsparcia oraz umożliwienie organizacjom wyboru formy wsparcia (finansowej lub organizacyjnej, np. udostępnienie obiektów), wraz ze stałym terminem naborów wniosków.
 • Podhale Nowy Targ dobrem całego Miasta – utworzenie spółki akcyjnej z udziałem Miasta Nowy Targ, która będzie właścicielem Klubu Podhale Nowy Targ.
 • Stworzenie Strategii Rozwoju Sportu w Nowym Targu – opracowanie szerokiego zakresu działań mających na celu wsparcie i promocję aktywności fizycznej oraz sportu w mieście.
 • Budżet obywatelski na sport – zarezerwowanie części budżetu obywatelskiego na projekty związane z rozwojem infrastruktury sportowej oraz promocją aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
 • Trasa narciarstwa biegowego przy Białym Dunajcu – nowa atrakcja dla miłośników biegówek.
 • Sprawiedliwe zasady wynajmu infrastruktury sportowej – zasady wynajmu infrastruktury sportowej, które premiują wynajem stały, długookresowy i grupowy.
 • Przywrócenie lig międzyszkolnych w piłce nożnej i unihokeju

4.    Nowy Targ miastem zrównoważonym

 • Więcej OZE w przestrzeni publicznej – zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania jednostek miejskich oraz zagospodarowanie terenów nieprzydatnych inwestycyjnie
 • Mała retencja – chcemy być gotowi na wszystko, więc zadbamy o ograniczanie skutków ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.
 • Walka ze smogiem – uzupełnienie działań w tym zakresie we współpracy z Alarmem Smogowym, obejmujące m.in. monitoring jakości powietrza oraz implementację programu wymiany kopciuchów ze 100% dotacją.
 • Monitorowanie jakości wody – wdrożenie automatycznych stacji monitorujących jakość wody na BIałym i Czarnym Dunajcu jako początek inicjatywy zapewniające transparentność gospodarki ściekowej Podhala.
 • Opieka nad bezpańskimi zwierzętami – rozszerzymy program wsparcia bezpańskich zwierząt o dokarmianie, sterylizację i promocję adopcji.

5.    Usługi publiczne w nowym wydaniu

 • Ocena i optymalizacja działalności podmiotów utworzonych przez Miasto – audyt kompetencji oraz zadań, tak aby zmaksymalizować efektywność sektora publicznego.
 • Przekształcenie MZK w nowoczesną spółkę, która będzie mogła korzystać z dotacji z budżetu centralnego i zostanie wyposażona w nowoczesną flotę.

Nowa siatka połączeń MZK – we współpracy z partnerami z gmin oraz powiatów ościennych.

Efektywna praca, dobra płaca – przygotowanie transparentnych kryteriów awansów i wynagradzania pracowników Urzędu Miasta oraz podmiotów zależnych (w oparciu o system AWP).

 • Urzędnicze “Do it yourself” – ograniczenie lub całkowite zaniechanie zlecania przez Urząd zadań, które mogą być zrealizowane przez jego pracowników, w tym także zwiększenie budżetu szkoleniowego i odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych.

6.    Podatki dla rozwoju

 • Ulga w podatku od nieruchomości dla mieszkańców- wprowadzenie systemu obniżek w podatku od nieruchomości dla mieszkańców za działania proekologiczne
 • Pomoc dla przedsiębiorców – wprowadzenie możliwości zredukowania kwoty podatku od nieruchomości za działania związane z przeprowadzeniem rewitalizacji kamienic w centrum Miasta (na wzór Łodzi)
 • Urząd Miasta pomocny inwestorom – prowadzenie rozsądnej polityki proinwestycyjnej uwzględniającej posiadanie aktualnej wiedzy nt. zachęt inwestycyjnych oraz dostępnych ulg/zwolnień podatkowych.

7.    Miasto Mieszkańców

 • Publiczny żłobek oraz nowe publiczne przedszkole – odciążenie finansowe i organizacyjne dla młodych rodziców
 • Dodatkowe środki na opiekę przedszkolną w placówkach niepublicznych – chcemy wyeliminować sytuacje, w których jednemu z rodziców bardziej opłaca się zostać w domu z dziećmi, niż iść do pracy.
 • Zabierzcie głos – raz w roku konsultacje społeczne w tematach istotnych dla rozwoju

Miasta (z wykorzystaniem gotowej infrastruktury technicznej przygotowanej pod Budżet Obywatelski)

 • Karta Nowotarska – program skierowany do mieszkańców Nowego Targu, który umożliwia korzystanie z miejskich obiektów sportowych, miejskich parkingów, komunikacji miejskiej oraz imprez wspieranych ze środków budżetu miasta w niższych cenach. Przyszłościowo do karty miejskiej będą mogły dołączać podmioty oferujące usługi na terenie miasta.
 • Zwiększenie zakresu współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – osoby odpowiedzialne za Miasto zaangażowane w prelekcje dla seniorów.
 • Zwiększenie finansowania OPS w Nowym Targu – chcemy docierać do najbardziej potrzebujących w efektywny sposób, zwłaszcza, że z biegiem lat będzie przybywać w mieście samotnych seniorów.
 • Nowy Budżet Obywatelski – w każdym okręgu wyborczym, w każdym roku kadencji, istotna pula z przeznaczeniem na realizację zadań, które sami mieszkańcy uznają za najważniejsze.
 • Cykliczne spotkania z największymi płatnikami podatków lokalnych – celem rozpoznania faktycznych potrzeb proinwestycyjnych
 • Programy aktywizacji seniorów prowadzony przez Przyjaciół Seniora – bezpłatne zajęcia z obsługi komputera, języka angielskiego, nordic walking, aqua aerobic, wycieczki rowerowe etc.
 • Klub / Punkt spotkań seniora w nowej lokalizacji

Wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych umożliwiające pokrycie kosztów dostosowania mieszkania do potrzeb osób z np. ograniczoną ruchomością. Przywrócenie szerokiej gamy programów / kół które wspierają rozwijanie zainteresowań dzieci/młodzieży – warsztaty dziennikarskie, kółko programistyczne, laboratorium chemiczne.

 • Program Równy Start, czyli możliwie anonimowy system wsparcia najbiedniejszych dzieci/młodzieży w procesie edukacji/rozwijania pasji (zakup zeszytów, opłacenie składki miesięcznej w klubie sportowym, zakupy odzieżowe).
 • Psycholog w każdej szkole.
 • Utworzenie noclegowni dla bezdomnych, oferującej wsparcie terapeutyczne dla tych, którzy realnie próbują zmierzyć się z kryzysem bezdomności (w tym programy rewalidacyjne, doradztwo zawodowe) oraz punktu gotowego do wydawania gorących posiłków/odzieży w sytuacji gdy przewidywane są niskie temperatury/mrozy

8.    Si vis pacem para bellum

 • Organizacja regularnych szkoleń i kampanii edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie postępowania w przypadku różnych sytuacji kryzysowych.
 • Opracowanie planu ewakuacji dla mieszkańców oraz określenie tras ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia.
 • Zidentyfikowanie i przygotowanie schronień dla ludności w razie potrzeby, takich jak schrony przeciwbombowe lub miejsca tymczasowego schronienia.
 • Wdrożenie systemu alarmowego, który ostrzeże mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu i przekaże instrukcje dotyczące postępowania.
 • Określenie planu komunikacji w przypadku awarii, który obejmuje środki kontaktu z mieszkańcami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za reagowanie na sytuacje kryzysowe.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi służbami ratowniczymi, strażą pożarną, policją oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za reagowanie na sytuacje kryzysowe.
 • Wdrożenie systemu ostrzegania i informowania mieszkańców poprzez różne kanały, takie jak media społecznościowe, SMS-y czy dźwiękowe syreny.
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, takich jak żywność, woda, lekarstwa i sprzęt medyczny, które mogą być potrzebne w przypadku kryzysu.
 • Opracowanie planu świadczenia pomocy i wsparcia psychologicznego dla mieszkańców po przejściu sytuacji kryzysowej.

9.    Nowy Targ tworzy, inspiruje i ożywia

 • Inwentaryzacja Kultury – przeprowadzenie rzetelnej analizy potrzeb i projektów kulturalnych (eliminacja słabych punktów, przywołanie sprawdzonych projektów oraz stworzenie nowych inicjatyw z uwzględnieniem dialogu społecznego).
 • Promocja konkursów nowotarskich w Polsce – większe zaangażowanie Urzędu Miasta i Wydziału Promocji w marketing tego typu wydarzeń (wzorem działań podejmowanych przez Sunderland i ATP).
 • Estetyka Miasta – wdrożenie nowej wizualizacji oznaczeń ulic i placów, a także witacze z prawdziwego zdarzenia.
 • Nowy Targ lubi murale – plenery malarskie, którego owocem będą murale tematyczne na ścianach budynków (w pierwszym kroku – Wojska Polskiego od strony Zakopianki).

Ronda w Mieście – zagospodarowanie zielonych części rond poprzez instalację rzeźb lub form artystycznych nawiązujących do regionu i charakterystyki Nowego Targu.

 • Kultura w parkach – umieszczenie popiersi znanych i zasłużonych nowotarżan w parkach miejskich jako element promocji lokalnej historii i kultury.
 • Rzeźba hokeistów – stworzenie rzeźby upamiętniającej hokeistów na placu przy istniejącym Parku Miejskim.
 • Kontynuacja i rozbudowa Szlaku Owiec – także przy współpracy z biznesem.

Scena z zadaszeniem w istniejącym Parku Miejskim – umożliwiająca organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych na świeżym

(asz)

Anna Szopińska 12.03.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również