Kamery live
prognoza pogody

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

16 marca 2017 21:25

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXV/213/2016 z dnia 27 czerwca 20.16 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Przedmiotem konsultacji jest ponowne wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia nowego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r. w formie:

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 w dniu 15.03.2016 r. o godz. 1600.

 2. zbierania uwag ustnych w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1.

 3. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: [email protected]

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

 • bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców pok. 001 tut. Urzędu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXV/213/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 27.02.2017 r.

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem www.nowytarg.pl

 • w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1.

 

Uwaga!

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 20.02.2017 r. i po dniu 22.03.2017 r.

 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji oraz zgłoszonych ustnie).

  

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

NT24TV 16.03.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również