PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

7 kwietnia 2021 11:28

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37, a także teren Miasta Nowy Targ lub inne miejsca, w których organizowane będą różne formy działalności kulturalnej.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r., do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu” i adnotacją “nie otwierać”, osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, Sekretariat Burmistrza pok. nr 101, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Nowy Targ).

Pełna informacja o konkursie, w tym wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, znajdującym się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2021 r.

Zarzązenie wraz z załącznikami:

os 07.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również