Kamery live
prognoza pogody

KONCEPCJA ZMIANY MPZP NOWY TARG 6.I WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

16 marca 2017 21:27

Niniejszym informuję, że w trakcie prac planistycznych została sporządzona koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I wraz z założeniami dotyczącymi układu komunikacyjnego, która zostaje przedstawiona do konsultacji społecznych. Koncepcja zmiany planu miejscowego będzie podstawą do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I.

KONCEPCJA ZMIANY MPZP NOWY TARG 6.I WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

W dniach od 16 marca do 7 kwietnia 2017 r. koncepcja zmiany planu miejscowego będzie dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 – 1600, wt. – pt. od 730-1300.

Do ww. koncepcji zmiany planu będzie można zgłaszać zastrzeżenia w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której zastrzeżenie dotyczy.

Informuję również, że w dniu 29 marca 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta o godz. 15 00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami miasta, na którym zostanie omówiona ww. koncepcja planu miejscowego.

Burmistrz Miasta Nowy Targ

mgr Grzegorz Watycha

NT24TV 16.03.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również