Kamery live
prognoza pogody

KOMUNIKAT W SPRAWIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW ORAZ USUWANIA NAWISÓW LODOWYCH

31 stycznia 2017 12:58

Burmistrz Miasta Nowy Targ informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późniejszymi zmianami) na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

KOMUNIKAT W SPRAWIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW ORAZ USUWANIA NAWISÓW LODOWYCH

W związku z powyższym, proszę o systematyczne oczyszczanie i udrożnianie chodników przy nieruchomościach stanowiących Państwa własność lub zarządzanych przez Państwa. Dotyczy to również nieruchomości niezabudowanych i niezamieszkanych.

Jednocześnie przypominam o obowiązku usuwania nawisów lodowych z dachów budynków w celu wyeliminowania zagrożenia dla życia i zdrowia przechodniów.

Właściciel lub zarządca nieruchomości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia będące następstwem niewywiązania się z powyższych obowiązków.

NT24TV 31.01.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również