Kamery live
prognoza pogody

“Nieprawdą jest, że uchwała w sprawie zmiany planu miejscowego umożliwi budowę czterech pasów drogi”

Urząd Miasta Nowy Targ wydał oficjalny komunikat w sprawie “pojawiających się w przestrzeni medialnej apeli o niepodejmowanie na najbliższej sesji Rady Miasta uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska”. Publikujemy jego treść.

Poniżej pełna treść oficjalnego komunikatu UM Nowy Targ:

“W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej apeli o niepodejmowanie na najbliższej sesji Rady Miasta uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska, Urząd Miasta Nowy Targ informuje, że projekt uchwały dotyczy zmiany obowiązującego planu miejscowego dla tego obszaru. Rezerwa terenu pod południową obwodnicę miasta została wpisana do ww. dokumentu i uchwalona w 2013 r., po kilkuletniej procedurze planistycznej. Procedowana obecnie zmiana planu dotyczy części graficznej i tekstowej. Nieprawdą jest, że skierowana do uchwalenia uchwała w sprawie zmiany planu miejscowego umożliwi budowę czterech pasów drogi. Budowa jezdni może być realizowana zgodnie z tzw. specustawą drogową, niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

Należy zwrócić uwagę, że wskazana w planie miejscowym w 2013 r. rezerwa terenu pod jezdnię, wyznaczana jest w oparciu o materiały przekazane przez zarządcę drogi, tj. GDDKiA i z nim uzgodniona. Plan miejscowy przewiduje rozwiązania ograniczające wpływ projektowanej inwestycji na sąsiednie tereny istniejącej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej, m.in. poprzez wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej. W projekcie zmiany planu, przewidziane strefy zabudowy wielorodzinnej nie przylegają bezpośrednio do planowanej drogi krajowej. Jak już wspomniano, tereny te są oddzielone pasem zieleni izolacyjnej, bądź pasem drogi niższej kategorii (realizowane obecnie przedłużenie ul. Sikorskiego).

Obecnie inwestor – GDDKiA złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która jest pierwszą z kilku wymaganych prawem decyzji wymaganych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Wniosek ten, w myśl przepisów prawa, będzie procedowany niezależnie od tego, czy zmiana planu zostanie uchwalona, czy nie. Nieuchwalenie zmiany planu, o co postulują autorzy apeli, spowoduje natomiast, że proponowane przez właścicieli nieruchomości, jak i przez inwestorów zmiany, nie zostaną wprowadzone w życie, a w mocy pozostanie plan, który dotychczas tam obowiązuje od 2013 r. wraz z przebiegiem projektowanej południowej obwodnicy miasta.

Od końca lat 90. XX w. strategiczne dokumenty planistyczne Nowego Targu wskazywały przebieg planowanej południowej obwodnicy miasta, która domykała od południa obszar przewidziany do realizacji zabudowy wielorodzinnej. Nowe osiedle Polana Szaflarska powstało z pełną świadomością, że w przyszłości, nieopodal powstanie obwodnica. Również Nowotarska Strefa Relaksu, realizowana od 2017 r., powstawała w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wskazanego pod tę inwestycję, o czym wiedzieli inicjatorzy jej utworzenia.

Wiązanie projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska z planowaną budową drogi należy uznać za bezpodstawne, ponieważ procedura jej lokalizacji, a potem realizacji będzie prowadzona przez inwestora zgodnie z przepisami prawa, niezależnie do ustaleń planu miejscowego.”

fot. Paweł Kos/arch. nowytarg24.tv

os 21.04.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Cyryl 18:34 21.04.2023

Akceptacja komentarza przez administratora = cenzura + manipulowanie opiniami. Coś mi to przypomina "minione czasy".

Zobacz również