Kamery live
prognoza pogody

Komitet Obrońców Palace żąda natychmiastowego zatrzymania prac remontowo-budowlanych w budynku Palace

15 lutego 2022 11:23

Komitet Obrońców Palace wystosował kolejne pismo w związku z planami utworzenia w historycznym obiekcie placówki muzealnej – Muzeum Palace. Ten liczący w sumie kilkaset osób, oddolny ruch społeczny od początku przeciwstawia się koncepcji Muzeum Tatrzańskiego. Obecne żądania dotyczą natychmiastowego zatrzymania prac remontowo-budowlanych w budynku Palace i powołania komisji społecznej, która dodatkowo nadzorowałaby sprawdzanie śladów zbrodni.

Komitet Obrońców Palace żąda natychmiastowego zatrzymania prac remontowo-budowlanych w budynku Palace

Zdjęcie pochodzi z materiałów prasowych Muzeum Tatrzańskiego

Oto treść pisma przesłanego przez Komitet Obrońców Palace:

“Wnioskujemy o powołanie komisji społecznej dodatkowo nadzorującej sprawdzanie śladów okrutnych zbrodni w budynku Palace przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Do komisji powinni zostać powołani przedstawiciele rodzin, stowarzyszeń, specjalistów z zakresu konserwacji zabytków i archeologii mający szczególne doświadczenie w odnajdywaniu śladów kaźni.

Żądamy natychmiastowego zatrzymania prac remontowo- budowlanych.

Jesteśmy przekonani, że podczas tych prac zostanie zniszczona pozostała jeszcze substancja pierwotna budynku w postaci ścian na parterze,piętrach I i III, a funkcja historyczna pomieszczeń na piętrze II, na której znajdowała się m. in. cela dla niebezpiecznych więźniów przeznaczona zostanie na biura dla administracji Muzeum Tatrzańskiego, tym samym będzie pełnić funkcje zupełnie niezwiązane z historyczną działalnością przyszłego Muzeum Palace.

Jednocześnie informujemy, że w dn. 31.12. br. do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu w związku z wydanym POZWOLENIEM 47/2021 na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na wniosek Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego (adres: ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane) z dn. 02.09.2021 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu pod naciskiem oddolnych ruchów społecznych wznawiała postępowanie w sprawie pozwolenia znak: DNT-I.5142.72.2021.JH z dn. 29.09.2021 r.

(…)w związku z zaistnieniem okoliczności nieznanych urzędowi w czasie wydawania pozwolenia konserwatorskiego(…).”

Jednak zarówno Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu, jak i Muzeum Tatrzańskie byli w posiadaniu dokumentacji świadczącej o ważnym pochodzeniu historycznym całego budynku Palace, a nie tylko piwnic. Zatem w wydanej decyzji 36/2021 z dn. 14 grudnia 2021 r. podana informacja nie jest zgodna z prawdą.

W związku z dostrzeżonymi nieprawidłowościami, które zaistniały podczas tworzenia koncepcji funkcjonalno-użytkowej Muzeum Palace oraz nieprawidłowościami, które dotyczyły wydawanych pozwoleń i decyzji konserwatorskich na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – zostały przygotowane kolejne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, przez Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Targu oraz Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Będą one już wkrótce złożone w Prokuraturze.

Tymczasem kolejne wypowiedzi pracowników Muzeum Tatrzańskiego wzbudzają nasz niepokój.

W wywiadach p. Michał Murzyn z-ca dyr Muzeum Tatrzańskiego stwierdza, że mają ruszyć prace demontażowe ścian. Zastanawia fakt, dlaczego w pierwszej kolejności będzie prowadzona przebudowa 1,2,3 piętra oraz parteru, na których znajdują się pomieszczenia o wartości historycznej. Niepokojące jest to, że planowane prace remontowo – budowlane na w/w kondygnacjach – zgodnie z harmonogramem budowy – mają trwać tylko dwa miesiące. Dla porównania: tylko jedna cela, tj. cela nr 3 o powierzchni niespełna 12 m² mieszcząca się w budynku Palace, podczas remontu konserwatorskiego przeprowadzonego w 2019 r. badana była przez ponad trzy miesiące.

Tymczasem przed pracami projektowymi budynek Palace nie został dokładnie sprawdzony pod względem śladów historycznych, co przyznał p. Michał Murzyn – zastępca dyr. Muzeum Tatrzańskiego w wywiadzie dla Gazety Krakowskiej (wywiad z dn. 04.02.2022 r.):

(…)My dopiero odkrywamy to co jest w muzeum i badamy co jest tam autentycznego z czasów wojny, a co zostało później dobudowane(…)”.

Jak zatem będzie można z wielką dokładnością i w tak krótkim czasie zbadać ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni pomieszczeń na trzech piętrach i parterze?

Już we wrześniu 2020 roku Muzeum Tatrzańskie, jako podmiot zamawiający uzyskał „Program Konserwatorski Willi Palace” opracowany przez dr hab. Zbigniewa Moździerza. Materiał tam zawarty wskazuje na to, że nie licząc się z historycznym charakterem pomieszczeń – budynek „Palace” podczas tworzonej koncepcji Muzeum Palace najpierw został rozdysponowany na powierzchnie potrzebne dla urzędników, a dopiero następnie, pozostałe pokoje przeznaczono na Muzeum Palace.

Uważamy, że jak wynika z powyższego – zasadne jest, by powstrzymać rozpoczęcie prac remontowo – budowlanych w budynku „Palace” mieszczącym się w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 7, aby nie dopuścić do zniszczenia pozostałych jeszcze autentycznych ścian – „niemych świadków” – bestialstwa niemieckiego okupanta. Wnosimy o powołanie komisji społecznej dodatkowo nadzorującej sprawdzanie śladów okrutnych zbrodni w budynku Palace.

Komitet Obrońców Palace”

Komitet Obrońców Palace przeciwny planom Muzeum

os 15.02.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również