Kamery live
prognoza pogody

Kierunek Kariera !

8 czerwca 2016 10:37

Nowy projekt realizowany od 1 stycznia 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje dwie nowe opcje dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Kierunek Kariera !

      Odbiorcami projektu są przede wszystkim osoby pracujące, które ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) lub ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia, mieszkają lub uczą się albo pracują w Małopolsce, lub też prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie zatrudniają pracowników, jeżeli spełniają jeden z powyższych warunków.

Wspomniane wyżej opcje to:
specjalistyczna usługa doradcza pn. Bilans Kariery oraz bony szkoleniowe na szkolenia komputerowe, językowe oraz z innych kompetencji (nie będących szkoleniami zawodowymi), z których będzie można skorzystać w drugim półroczu 2016 roku.

      Doradca zawodowy podczas kilku kolejnych spotkań przeprowadzi z zainteresowanym szereg rozmów i następnie razem określają preferencje, umiejętności i mocne strony na rynku pracy, doświadczenia edukacyjne i zawodowe, ustalają kierunek rozwoju. W efekcie usługi doradczej zainteresowany otrzymuje portfolio, czyli teczkę ze swoimi dotychczasowymi osiągnięciami oraz propozycją planu rozwoju umiejętności. Po zakończonym Bilansie Kariery, beneficjent otrzymuje dokument podsumowujący kompetencje, który również znajdzie swoje miejsce w portfolio. W zależności od tego czy beneficjent programu zdecydował się tylko na jedno spotkanie z doradcą czy też wybrał większe korzyści i kolejne spotkania w ramach Bilansu Kariery otrzyma informację zwrotną dotyczącą podstawowego Bilansu Kariery lub informację zwrotną dotyczącą pogłębionego Bilansu Kariery.

      Chęć udziału w Bilansie Kariery osoby zainteresowane mogą zgłosić telefonicznie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Krakowie: tel. 12 424 07 38, w Nowym Sączu: tel. 18 442 94 90 lub w Tarnowie: tel. 14 626 99 40

      Od połowy roku uruchomimy system bonów szkoleniowych, dzięki któremu uczestnicy na bazie stworzonego z doradcą planu wybiorą dla siebie jedną z form rozwoju. Uczestnik będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji w trakcie wybranych przez siebie szkoleń lub potwierdzenia posiadanych już kompetencji przystępując do egzaminu. Uczestnicy otrzymają bony szkoleniowe po podpisaniu odpowiedniej umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów.

      Oferty kształcenia i potwierdzania kompetencji będą dostępne w bazie tworzonej w ramach projektu. Baza ta będzie obejmowała usługi jedynie tych instytucji szkoleniowych i certyfikujących, które spełnią określone wymogi jakościowe i zgodzą się na rozliczanie płatności przy pomocy bonów szkoleniowych.

Więcej informacji o projekcie udziela:

Biuro Projektu Kierunek Kariera
 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 pl. Na stawach 1
 30-107 Kraków
 e-mail:[email protected]
 tel. 12 619 84 59

oprac. MSX
fot. UM Nowy Targ

NT24TV 08.06.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również