Kamery live
prognoza pogody

Katolickie uczelnie apelują o “uspokojenie emocji społecznych”

30 października 2020 12:51

“Kolegia Rektorów naszych Uniwersytetów pragną przypomnieć, iż prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka, także w prenatalnym okresie jego rozwoju” – piszą w specjalnym apelu Kolegia Rektorów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Katolickie uczelnie apelują o

W apelu Kolegiów Rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie możemy przeczytać:

“(…) W obliczu niepokojów, jakich jesteśmy świadkami w naszej Ojczyźnie w odniesieniu do problematyki aborcji, Kolegia Rektorów naszych Uniwersytetów pragną przypomnieć, iż prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka, także w prenatalnym okresie jego rozwoju. Biblijna Księga Mądrości określa Stwórcę mianem „miłośnika życia”. Jako katolicy wierzymy, że to On wyznacza początek i kres każdego ludzkiego istnienia. Ochrona życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, nie jest ideologią, kwestią polityki czy światopoglądu – jest fundamentem naszej cywilizacji i tożsamości, o czym bardzo jasno nauczał podczas całego swojego posługiwania św. Jan Paweł II, co przypomniał także Ojciec Święty Franciszek podczas minionej środowej audiencji ogólnej. Te bardzo jasne przesłania Biskupów Rzymskich wskazują kierunek działań naszych środowisk akademickich.

Wydarzenia ostatnich dni skłaniają do tego, by jeszcze bardziej o tym przypominać, szczególnie w sytuacji, gdy część osób, niepodzielających wskazanych powyżej powszechnych wartości, dopuszcza się zakłócania Mszy św. i dewastacji kościołów. Zachowania te naruszają zarówno zasadę postulowanej tolerancji, jak i wolności wyznania religijnego oraz zdecydowanie niszczą dobro wspólne. Ponadto powyższa agresja nie może być w żaden sposób usprawiedliwiona.

W związku z tym zwracamy się z serdecznym apelem o złagodzenie emocji i szczególnie mocno podkreślamy, iż drogą do rozwiązywania wszelkich sporów jest merytoryczny dialog. Wzywamy wszystkie strony dialogu społecznego do rozmów oraz uświadomienia sobie odpowiedzialności za sytuację, w której wszyscy się znajdujemy. Nieodzownym elementem takiego dialogu jest wzajemny szacunek wszystkich stron, służący wypracowaniu metod rozwiązania zaistniałego konfliktu, przede wszystkim, poprzez poszukiwanie prawdy”.

/źródło: UPJPII/

Piotr Starmach 30.10.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również