Kamery live
prognoza pogody

Jubileusz 140-lecia OSP Nowy Targ podczas Sesji Rady Miasta

16 października 2021 08:03
Wyciszenie Włącz dźwięk

Wczorajsza Sesja Rady Miasta Nowy Targ, choć nie była sesją nadzwyczajną, w dużej mierze miała taki właśnie charakter za sprawą jubileuszu 140-lecia OSP Nowy Targ. Sala obrad Urzędu Miasta gościła parlamentarzystów i przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych władz samorządowych, a przede wszystkim – rzeszę nowotarskich strażaków ochotników w galowych mundurach. W trakcie tej wyjątkowej Sesji przedstawiono bogatą historię jednostki, wyróżnionym druhom wręczono państwowe odznaczenia, nastąpiło też oficjalne przekazanie samochodu dla OSP Nowy Targ. 

“Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Obchody 140-lecia rozpoczęła Msza św. w kościele św. Katarzyny, po której poświęcony został stojący przed Urzędem miasta nowy nabytek zasłużonej jednostki – zakupiony dzięki dotacji uzyskanej w konkursie „Małopolskie OSP” i przy wsparciu samorządów.   

Władze miasta były gospodarzem miejsca, ale nie mogło braknąć władz powiatu, znamienna była też obecność parlamentarzystów zaangażowanych w pomoc dla OSP: posłanki Anny Paluch, przedstawiciela wiceministra klimatu Edwarda Siarki (równocześnie prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP), senatora Jana Hamerskiego i wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego. Sejmik Województwa reprezentował jego radny, Jan Piczura. Drugie ramię bractwa św. Floriana to oczywiście strażacy zawodowi, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Okolicznościowy adres wystosowali i leśnicy. Inicjatorem połączenia jubileuszowych uroczystości był oczywiście b. wieloletni naczelnik OSP, w tej chwili wiceprzewodniczący rady, druh Jan Łapsa.

Kluczyki do lekkiego wozu i okolicznościowy akt nadania wręczył naczelnikowi nowotarskiej OSP, Jakubowi Waligórskiemu, burmistrz Grzegorz Watycha.

Padło wiele życzeń, gratulacji, słów wdzięczności i uznania dla działalności najstarszej na Podhalu i wciąż jednej z najbardziej aktywnych straży ogniowych na Podhalu; sprawdzonej przez prawie półtora wieku w niesieniu pomocy ofiarom żywiołów, ale też zaangażowanej w mnóstwo społecznych akcji, religijnych i patriotycznych wydarzeń, poza tym wciąż pełnej inicjatywy. Wzruszająco dziękowały ochotnikom dzieci z pobliskiej „jedynki”.

W swojej 140-letniej historii OSP z siedzibą na Kowańcu filią na Marfianej Górze (której bogate i chlebne dzieje przedstawiała w prezentacji prezes Henryk Wielkiewicz), dopracowała się czterech sztandarów, posiada izbę pamięci, bogate zbiory archiwalne, zabytkowe eksponaty oraz monografię opracowaną przez śp. prezesa Bogusława Giełczyńskiego i Marcina Jagłę.

W kilku minionych dziesięcioleciach zakres obowiązków strażaków ochotników zwiększył się niepomiernie. A nowotarska OSP – działająca w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – uchodzi za jedną z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych w regionie.  Czas pandemii pokazał, jak jest ona sprawna i pomocna również w innych dziedzinach życia niż walka ze skutkami groźnych żywiołów i wypadków.

Deszcz odznaczeń dla strażaków-ochotników

Zarówno ze strony władz samorządowych, i ze strony parlamentarzystów fajermani-ratownicy usłyszeli obietnicy godnego doposażenia nowego ISUZU. Na strażaków-ochotników spłynął deszcz odznaczeń. Dziękowali i oni. 

Ponieważ część odznaczeń była nadana przez Prezydenta RP, by je wręczyć przyjechał przedstawiciel wojewody – dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Szymon Strzelichowski.

Srebrne Krzyże Zasługi odebrali druhowie Jan Bryja, Maciej Watychowicz i Henryk Wielkiewicz, a Brązowe druhowie Marek Łaś, Marcin Waligórski i Józef Zięba.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał druhowi Janowi Łapsie.

 Nie brakło też Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, nadanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Złote otrzymali druhowie: Władysław Bachulski, Krzysztof Batkiewicz s. Adama, Arkadiusz Bukowski, Kazimierz Skawski, Bartłomiej Wolski i Andrzej Wręźlewicz, a Srebrne – druhowie: Piotr Bryniarski, Szczepan Cypara, Dawid Czubernat, Piotr Jędrol, Paweł Waligórski. Brązowe przypadły: druhnie Agnieszce Wielkiewicz, druhom Krzysztofowi Batkiewiczowi s. Stanisława, Bartłomiejowi Czubernatowi, Krzysztofowi Worwie i Łukaszowi Worwie.

Odznaką Strażak Wzorowy Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP wyróżniło druha Grzegorza Frydę, natomiast Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” nadał druhowi Janowi Bryi.

Były i podziękowania ze strony jubilatki dla wspierających ją. Takimi wyróżnieniami odwdzięczyli się strażacy posłance Annie Paluch, marszałkowi Małopolski Witoldowi Kozłowskiemu, wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Janowi Piczurze, burmistrzowi Grzegorzowi Watysze i przewodniczącemu nowotarskiej Rady Miasta Grzegorzowi Luberdzie. 

/asz/

os 16.10.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również