Kamery live
prognoza pogody

Jedynie nowoczesny obiekt przyciągnie młodych do biblioteki

“Jeżeli jednym z głównych celów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest przyciągnięcie do biblioteki młodych czytelników, to jedynie nowoczesny obiekt ma szansę spełnić te oczekiwania” – twierdzi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, twardo stojąc na stanowisku, że budowa  nowego gmachu biblioteki nieopodal jej obecnej filii przy ul. Kopernika w Nowym Targu, jest koniecznością. Wiadomo, że obiekt nie będzie spełniał wyłącznie funkcji książnicy – ma być także kulturotwórczym miejscem spotkań i integracji społecznej z wykorzystaniem terenów zielonych. W planach na ten rok jest ogłoszenie konkursu architektonicznego, który pozwoli wybrać projekt “pięknego i funkcjonalnego obiektu, najlepiej odpowiadający zdefiniowanym potrzebom”.

Jedynie nowoczesny obiekt przyciągnie młodych do biblioteki

“Apeluję o rewizję planów dotyczących konkursu na projekt nowej biblioteki”

Temat planów budowy nowej siedziby miejskiej biblioteki był już przedmiotem dyskusji podczas styczniowej sesji. Teraz radny Szymon Fatla, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przedstawił w interpelacji pakiet argumentów przemawiających za tym, aby raz jeszcze “przemyśleć na forum miejskim kwestię budowy nowego obiektu”. 

-W obliczu wysokiej inflacji, rosnących kosztów po stronie samorządów, a także niepewności na rynkach związanej z wojną na Ukrainie, należałoby na nowo przemyśleć zasadność wydatkowania środków publicznych na budowę nowego obiektu, a w przyszłości – znaczących środków na jego utrzymanie. Kolejnym czynnikiem, na który uwagę zwracają mieszkańcy osiedli mieszkaniowych w okolicy planowanej inwestycji – ul. Kopernika – jest fakt, że przyczyni się ona do zmniejszenia powierzchni terenów zielonych i dalszego zagęszczenia zabudowy. Jest to szczególnie niekorzystne ze względu na zanieczyszczenie powietrza (mniejszy przepływ powietrza), a także możliwości retencjonowania opadów przez glebę – argumentuje rady Szymon Fatla, dodając, że “na terenie miasta istnieją budynki w zarządzie miasta, bądź innych instytucji, które mogłyby pomieścić nową siedzibę biblioteki”. 

-W najbliższych latach zwolni się piękny i historyczny budynek Zespołu Szkół nr 1 przy Placu Słowackiego. Z pewnością istnieją przesłanki po stronie miasta, jak i starostwa, by zawrzeć porozumienie i po wyprowadzce szkoły nadać temu budynkowi nowe życie. Za takim rozwiązaniem przemawia także jego dogodne położenie w centrum miasta i bliskość przystanków komunikacji miejskiej i miejskiego parkingu przy hali lodowej – napisał w interpelacji radny. 

“Nowy Targ nie posiada budynku o standardach odpowiadających potrzebom nowoczesnej biblioteki”

-Temat nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu jest przedmiotem dyskusji od 2016 roku – zaznaczył w odpowiedzi na interpelację burmistrz Grzegorz Watycha – Już wówczas zapadły decyzje o konieczności wyprowadzenia biblioteki z ówczesnej siedziby w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, który był przygotowywany do gruntownej modernizacji. Temat był dyskutowany zarówno na forum Rady Miasta jak i ówczesnej Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, przekształconej pod koniec 2016 roku w Komisję Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Już wtedy zastanawiano się, czy budować nowy obiekt, czy wykorzystać któryś z istniejących budynków w mieście, np. budynek Szkoły Podstawowej nr 1. Wówczas stwierdzono, że Miasto Nowy Targ nie posiada budynku o standardach odpowiadających potrzebom nowoczesnej, spełniającej nie tylko funkcję książnicy biblioteki.

To właśnie w 2016 roku zdecydowano się na lokalizację nowej siedziby biblioteki na terenach miejskich przy al. Kopernika. Najpierw niezbędne było jednak uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości.

-Obecnie kwestia własnościowa miejskich gruntów pod planowaną siedzibę biblioteki jest uregulowana, dlatego przystąpiliśmy do prac przygotowawczych związanych z procedurą wyboru projektu dla nowej siedziby MBP. Przypomnę, że najważniejszym atutem przemawiającym za lokalizacją biblioteki w powyższym miejscu jest jego położenie. Znajduje się w centrum osiedli wielorodzinnych zamieszkałych przez połowę mieszkańców Nowego Targu, ma dogodny dojazd, a jego powierzchnia jest odpowiednia pod planowane przeznaczenie – argumentuje burmistrz –  Możliwość realizacji biblioteki w tym miejscu została wpisana do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 Spółdzielnie Mieszkaniowe, co było referowane na Sesji Rady Miasta w dniu 29 lipca 2019 roku, na której plan ten był uchwalony. Uchwała w sprawie przyjęcia tego planu została podjęta 20 głosami radnych, przy jednym wstrzymującym się. Żaden z radnych nie kwestionował wówczas tej lokalizacji. Przypomnę również, że podczas 2 wyłożeń do wglądu publicznego projektu tego planu, żadna z kilkudziesięciu złożonych uwag nie dotyczyła wyznaczenia w tym miejscu terenu usług publicznych – przypomniał burmistrz.

Uporządkowana zieleń będzie służyć mieszkańcom i użytkownikom biblioteki 

Grzegorz Watycha szeroko odniósł się także do poruszonej w interpelacji radnego kwestii zmniejszenia powierzchni terenów zielonych. 

-Plan miejscowy nakłada obowiązek wyznaczenia na terenie działki budowlanej min. 30% powierzchni biologicznie czynnej, więc co najmniej 1/3 terenów zielonych na tym obszarze pozostanie, spełniając m.in. funkcje retencyjne, jak i po uporządkowaniu, służyć będzie nie tylko użytkownikom biblioteki, ale i mieszkańcom tej części miasta. Warto zauważyć, że wokół budynków wielorodzinnych w sąsiedztwie tego terenu istnieje dużo zielonych enklaw, a niedaleko na tzw. “dróżkach” zlokalizowany jest piękny, odnowiony park z placami zabaw dla dzieci. Pisanie o ograniczaniu przewietrzania tego terenu w kontekście bezpośredniego sąsiedztwa istniejącego, dużego budynku administracyjno-usługowego Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który szczelnie otacza teren wskazany pod budowę biblioteki od strony zachodniej i południowej, służy jedynie wzbudzeniu negatywnych emocji wśród mieszkańców i włączeniu do merytorycznej dyskusji nad lokalizacją siedziby biblioteki argumentów wyłącznie emocjonalnych.

Przydatność budynku dawnego “Sokoła” na cele biblioteczne, burmistrz określa jako “nieoczywistą”. 

-Należy on do Starostwa Powiatowego i nic nie wskazuje na to, aby właściciel, pomimo przewidzianych przenosin Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana do budowanej obecnie nowej siedziby przy ul. Jana Pawła II, zamierzał pozbywać się tego budynku. Nieoczywista jest również przydatność tego pięknego i historycznego budynku dla nowej siedziby biblioteki, która winna odpowiadać specyficznym potrzebom tego typu działalności nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale i funkcjonalnym.

MBP jako nowoczesna jednostka kulturotwórcza, miejsce spotkań i integracji społecznej

Na koniec przedstawiona została także wizja nowego obiektu i jego funkcji:

-Cały obiekt ma być budynkiem spełniającym funkcje nowoczesnej jednostki kulturotwórczej, miejscem spotkań i integracji społecznej z optymalnym wykorzystaniem terenów zielonych. Temu ma służyć planowany konkurs architektoniczny, który pozwoli wybrać projekt pięknego i funkcjonalnego obiektu, najlepiej odpowiadający zdefiniowanym potrzebom – wyjaśnia burmistrz Nowego Targu – Jeżeli jednym z głównych celów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest przyciągnięcie do biblioteki młodych czytelników, to jedynie nowoczesny obiekt ma szansę spełnić te oczekiwania. 

Od jesieni 2019 roku, kiedy rozpoczęła się przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury, główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się na piętrach budynku PZU przy ul. Kolejowej.

Jeśli chodzi o należący do Starostwa Powiatowego zabytkowy gmach „Sokoła” przy Placu Słowackiego, kiedy przestanie służyć celom dydaktycznym, ma rozwiązać problemy lokalowe Powiatowego Centrum Kultury.

Po MCK-u – nowa Biblioteka?

 

os 31.03.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
BM 20:34 01.04.2022

Jestem bardzo za. To doskonałe miejsce pod taki obiekt. Zieleń zostanie uporządkowana. K(...) powinien oddać działkę, którą w tej chwili "zapsakudził" jakimiś odpadami, bo na pewno nie jest jego i będzie dość miejsca pod porządny i piękny budynek, byleby niektóre osoby o dziwnym guście nie miały wpływu na jego wygląd i funkcjonalność. Powinna znaleźć się tam ogólnie dostępna przestrzeń pod wystawy dzieł sztuki (malarstwa, fotografiki itp) oraz miejsce spotkań kulturalnych ludzi. Szymon nie ma zdecydowanie racji, a przytaczanie argumentu na " nie" wojny ukraińskiej w tym kontekście jest podłe.

Zobacz również