nowytarg24.TVPORTAL INFORMACYJNY NOWOTARSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
Pogoda
Stan powietrza
Kurs walut
Kamery online
reklama

Jakość powietrza w Nowym Targu – jest bardzo źle

Ostatnimi czasy nie ma dnia, aby na stronie Urzędu Miasta nie pojawił się komunikat w formie ostrzeżenia na temat złej lub bardzo złej jakości powietrza w naszym mieście. W najlepszym wypadku stopień zanieczyszczenia określany jest jako umiarkowany. Każdorazowo wskazuje jednak na przekroczenie normy, nierzadko wielokrotnie. 

Ostrzeżenia wydawane są na podstawie pomiarów dokonywanych dzięki stacji przy Pl. Słowackiego, umieszcza je również na stronie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jednak i bez tego nietrudno zorientować się na temat jakości powietrza – widać, a przede wszystkim czuć, że nie jest dobrze. 

Według aktualnych pomiarów z dnia 22.12.2016, z godzin 20-21 czasu lokalnego, Nowy Targ wypada najgorzej spośród wszystkich miejsc w Małopolsce, w których zlokalizowane są stacje pomiarowe – a jest ich kilkanaście.  Ciemnobrunatny „domek” określa stan powietrza jako „bardzo zły”, podobny stan stwierdzony jest jedynie w Nowym Sączu, jednak po przyjrzeniu się bardziej szczegółowym danym pomiarowym okazuje się, że o ile w Nowym Sączu wartość indeksu jeśli chodzi o pył PM10 wynosi 13,9 – co już jest wystarczającym wskaźnikiem, by uznać stan powietrza jako „bardzo zły”, to w Nowym Targu indeks ten jest niemal o 1/3 wyższy i wynosi 19,3.

Kraków, który tak mocno walczy ze smogiem, wypada na tym tle bardzo dobrze – na podstawie pomiarów z tej samej godziny, stwierdza się tam dobry i umiarkowany stan powietrza, i tylko pomiar z jednej z kilku krakowskich stacji wskazuje stan powietrza jako dostateczny, ze względu na zbyt wysoki indeks pyłu PM2,5. Fakt, że Kraków tak ostro i skutecznie (mowa o wchodzącej w życie w 2019 roku uchwale, wprowadzającej na obszarze Krakowa całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach) zabrał się do walki ze smogiem, mimo że jakość powietrza bywa tam, jak widać, znacznie lepsza niż w Nowym Targu, powinien dać do myślenia wszystkim nowotarżanom. 

 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w dniu dzisiejszym wydał dla naszego regionu ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

1. unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

2. ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

3. osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;

4. śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

opr. os

0 0

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Jeszcze nikt nie komentował tego arytukłu.
Twój komentarz może być pierwszy!

Ostatnie nowości

© 2016 Nowotarska Telewizja Kablowa. ul. Józefczaka 1, 34-400 Nowy Targ
projekt i wykonanie: Scepter Agencja interaktywna