Kamery live
prognoza pogody

Jakość powietrza w Nowym Targu – jest bardzo źle

22 grudnia 2016 21:35

Ostatnimi czasy nie ma dnia, aby na stronie Urzędu Miasta nie pojawił się komunikat w formie ostrzeżenia na temat złej lub bardzo złej jakości powietrza w naszym mieście. W najlepszym wypadku stopień zanieczyszczenia określany jest jako umiarkowany. Każdorazowo wskazuje jednak na przekroczenie normy, nierzadko wielokrotnie. 

Jakość powietrza w Nowym Targu - jest bardzo źle

Ostrzeżenia wydawane są na podstawie pomiarów dokonywanych dzięki stacji przy Pl. Słowackiego, umieszcza je również na stronie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jednak i bez tego nietrudno zorientować się na temat jakości powietrza – widać, a przede wszystkim czuć, że nie jest dobrze. 

Według aktualnych pomiarów z dnia 22.12.2016, z godzin 20-21 czasu lokalnego, Nowy Targ wypada najgorzej spośród wszystkich miejsc w Małopolsce, w których zlokalizowane są stacje pomiarowe – a jest ich kilkanaście.  Ciemnobrunatny “domek” określa stan powietrza jako “bardzo zły”, podobny stan stwierdzony jest jedynie w Nowym Sączu, jednak po przyjrzeniu się bardziej szczegółowym danym pomiarowym okazuje się, że o ile w Nowym Sączu wartość indeksu jeśli chodzi o pył PM10 wynosi 13,9 – co już jest wystarczającym wskaźnikiem, by uznać stan powietrza jako “bardzo zły”, to w Nowym Targu indeks ten jest niemal o 1/3 wyższy i wynosi 19,3.

Kraków, który tak mocno walczy ze smogiem, wypada na tym tle bardzo dobrze – na podstawie pomiarów z tej samej godziny, stwierdza się tam dobry i umiarkowany stan powietrza, i tylko pomiar z jednej z kilku krakowskich stacji wskazuje stan powietrza jako dostateczny, ze względu na zbyt wysoki indeks pyłu PM2,5. Fakt, że Kraków tak ostro i skutecznie (mowa o wchodzącej w życie w 2019 roku uchwale, wprowadzającej na obszarze Krakowa całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach) zabrał się do walki ze smogiem, mimo że jakość powietrza bywa tam, jak widać, znacznie lepsza niż w Nowym Targu, powinien dać do myślenia wszystkim nowotarżanom. 

 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w dniu dzisiejszym wydał dla naszego regionu ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

1. unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

2. ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

3. osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;

4. śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

opr. os

NT24TV 22.12.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również