PILNE

Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu?

23 listopada 2019 01:11
Wyciszenie Włącz dźwięk

Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu? – zastanawiali się dziś wspólnie uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w nowotarskim ratuszu, w otoczeniu rzeźb Edwarda Sutora, z przerywnikiem w postaci prezentacji instrumentów pasterskich. Spotkanie składało się z części konferencyjnej, warsztatowej oraz wizyty studyjnej w Muzeum Drukarstwa. 

Podczas konferencji był czas na podsumowania – o dotychczas zrealizowanych zadaniach mówił dyrektor biura Związku Euroregion Tatry Michał Stawarski i wiceburmistrz Nowego Targu Waldemar Wojtaszek, który zwrócił szczególną uwagę na duży projekt “Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” – jego owocem jest m.in. nowotarskie Muzeum Drukarstwa.

-Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze cieszy się największym zainteresowaniem w naszym programie. To jest właśnie ta dziedzina, w której nasi partnerzy najchętniej współpracują – zapewniała Karolina Rzepecka, reprezentująca Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska Słowacja. 

-Do tej pory na naszym pograniczu zostało zakontraktowanych 72 mikroprojektów na łączna kwotę dofinansowania 4,5 mln  Środki te zostały efektywnie wykorzystane przez beneficjentów, a ich rezultaty w postaci licznych małych inwestycji, publikacji, aplikacji mobilnych, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych są dostępne dla mieszkańców i turystów pogranicza – podsumowywał Bogusław Waksmundzki, wicestarosta powiatu nowotarskiego i szef Euroregionu “Tatry” – Dzięki tym projektom realizowanym po obu stronach granicy nawiązują się nowe kontakty i partnerstwa, a dotychczasowe umacniają się i rozwijają. Jest to ważny krok do zacieśnienia więzi oraz integracji wielokulturowego pogranicza polsko-słowackiego, które dzięki wspólnej promocji zostanie na nowo odkryte dla mieszkańców i przybywających w te strony turystów. Ponadto dofinansowanie małych inicjatyw lokalnych tworzy fundament dla dużych projektów transgranicznych.

Seminarium dało też przestrzeń, by zastanowić się nad tym, jak wspierać dziedzictwo kulturowe terenu pogranicza w przyszłości. A moment jest szczególny – właśnie trwa faza projektowania nowych zasad programu na kolejną, unijną perspektywę finansową po 2020 roku. Forma warsztatowa została wybrana po to, by wymusić aktywne uczestnictwo. 

-Chcemy zaktywizować potencjalnych partnerów, żeby podzielili się swoimi spostrzeżeniami, problemami i postulatami na przyszłość. Jako Urząd Marszałkowski jesteśmy otwarci na propozycje, uwagi – mówił Grzegorz First z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Mamy też pewne pomysły – wynikają z naszych obserwacji,  kiedy spotykamy się z innymi partnerami, innymi województwami, mamy pewne inspiracje, dzielimy się nimi. Próbujemy coś tworzyć w takim kotle, żeby to dziedzictwo na pograniczu, które jest największą wartością pogranicza,  rozkwitało i żeby było też innowacyjne. Staramy się iść do przodu. Są nowe wyzwania związane choćby ze zmianami demograficznymi, czy klimatycznymi.  

Tradcyja gry na instrumentach pasterskich – żywa dzięki takim pasjonatom

Tradcyja gry na instrumentach pasterskich – żywa dzięki takim pasjonatom.https://nowytarg24.tv/jak-wspierac-dziedzictwo-kulturowe-na-pograniczu/

Opublikowany przez nowytarg24.tv Piątek, 22 listopada 2019

Wyzwania te związane są choćby z polityką senioralną, czy z ekologią. Ważne jest też, by zachęcić do uczestnictwa organizacje dotychczas nie biorące udziału w projektach. Jednym z pomysłów do wdrożenia na terenie pogranicza polsko-słowackiego jest idea tzw. ekomuzeów, która polega na udostępnieniu do zwiedzania zabytkowych, cennych kulturowo, ale wciąż zamieszkałych domów – tak, by zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z daną kulturą w procesie jej trwania, przez współuczestnictwo. Idea z powodzeniem realizowana jest w górskich rejonach pogranicza Hiszpanii i Portugalii w ramach projektu CRinMA (Cultural resources in the mountain areas – Zasoby kulturowe na obszarach górskich). To właśnie tego projektu – realizowanego ze środków unijnych w ramach programu Interreg EUROPA dotyczyły dzisiejsze warsztaty. 

Oprawę artystyczną zapewniły wydarzeniu występy zespołu regionalnego Mali Śwarni. Niezwykłym, po części muzycznym przerywnikiem była prezentacja instrumentów pasterskich, przygotowana przez Andrzeja Budza i Artura Majerczaka. 

/os

 

 

os 23.11.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również