Kamery live
prognoza pogody

Inwestycje w lepszą przyszłość pięknych gmin z szerokim potencjałem. Wizyta wojewody w gminie Czarny Dunajec

25 maja 2022 20:06

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził dziś gminę Czarny Dunajec. W programie wizyty znalazło się podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w Żłobku Gminnym w Czarnym Dunajcu. Obiekt będzie nosił imię Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnie wojewoda odwiedził Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu i uczestniczył w uroczystym otwarciu ścieżki rowerowej w Odrowążu. Wojewoda spotkał się także ze strażakami w remizie w Ratułowie Dolnym. W wydarzeniu wzięli udział podhalańscy parlamentarzyści. 

Inwestycje w lepszą przyszłość pięknych gmin z szerokim potencjałem. Wizyta wojewody w gminie Czarny Dunajec

Żłobki, nowoczesny sprzęt dla Straży Pożarnej, rozbudowa sieci dróg, ścieżki rowerowe… – oto fundusze rządowe w praktyce. Gmina Czarny Dunajec jest przykładem samorządu, który dzięki wielowymiarowemu rządowemu wsparciu realizuje szereg projektów bliskich mieszkańcom. To są nasze wspólne inwestycje w lepszą przyszłość takich pięknych gmin z tak szerokim potencjałem, który dzięki funduszom rządowym udaje się jeszcze lepiej wykorzystywać – powiedział wojewoda Łukasz Kmita. 

– Samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Białej i w Ratułowie były bardzo wyczekiwane, żeby nie powiedzieć – wymarzone przez Druhny i Druhów z tych jednostek. Poprawią one w istotny sposób bezpieczeństwo na Podhalu i Spiszu. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego inwestuje też w polskie rodziny. Taką inwestycją jest żłobek powstający w Czarnym Dunajcu. Wszyscy wiemy, jak takie projekty są istotne. Gmina Czarny Dunajec bardzo konstruktywnie wykorzystuje środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizując także projekty z naboru specjalnego, który skierowany był do gmin górskich. Inwestycje lokalne to inwestycje na rzecz wszystkich mieszkańców. Zawsze chętnie wspieram inicjatywy służące dobru wspólnemu i rozwojowi Podhala – podkreśla poseł Anna Paluch.

Z determinacją zabiegałem o to, aby gminy uzdrowiskowe otrzymały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że przychylił się do mojej propozycji. Chcemy bowiem wykorzystywać potencjał uzdrowisk i dawać im szersze szanse na rozwój poprzez modernizację infrastruktury drogowej i turystycznej. 5 mln złotych pozwoli gminie Czarny Dunajec zrealizować ważną inwestycję komunikacyjną. 9 pozostałych zadań z Małopolski to przykład projektów, które nie zostałyby wdrożone, gdyby nie program “Polskie uzdrowiska” w ramach “Polskiego Ładu”. Dzięki tym środkom powstanie np. tężnia solankowa w Wysowej-Zdroju czy zostanie stworzony Rodzinny Park Rekreacji w Muszynie. Cieszę się, że Małopolska zyska tak cenne projekty – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki Andrzej Gut-Mostowy.

– To niezwykle istotne, że Straż Pożarna z Podhala zyskuje nowoczesny sprzęt. W niezliczonych sytuacjach to właśnie druhowie z OSP przybywają na miejsce zdarzeń jako pierwsi. Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Ratułów Dolny to konkretne wzmocnienie dla tej jednostki i bardzo zasadna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Cieszy również fakt, że Czarny Dunajec zyskuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin uzdrowiskowych. 5 mln zł na rozwój sieci dróg to inwestycja w lepszą przyszłość tego terenu o ogromnym potencjale uzdrowiskowym – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edward Siarka.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Dzięki decyzji Pana Premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze w tym roku do OSP w Ratułowie Dolnym trafi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Warto pamiętać, że na obszarze, na którym działa jednostka, występuje drewniana zabudowa. To zarówno obiekty gospodarcze, jak i mieszkaniowe. Z uwagi na ukształtowanie terenu dojazd do miejsca zdarzeń bywa utrudniony. Nowy wóz to techniczne wsparcie dla wszystkich działań ratowniczych prowadzonych na tym obszarze – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ratułów Dolny” to ok. 1,2 mln zł. Aż 80% tych kosztów, czyli 960 tys. zł, to kwota przyznana przez premiera Mateusza Morawieckiego z ogólnej rezerwy budżetowej państwa.

Jednostka OSP w Ratułowie Dolnym działa od 1939 roku i obecnie liczy 44 druhów. Sprzęt, którym dysponuje, przeznaczony jest do zdarzeń o różnej specyfice.

– 240 tys. zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dołoży gminy Czarny Dunajec. Pozwoli on jednostce na zachowanie pełnej gotowości i poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ratownicze mieszkańców gminy – podkreśla wójt gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski.

W działaniach ratowniczych bezcenne pozostają kompetencje osób, które w nich uczestniczą,
ale równie istotny jest sprzęt, którym dysponują. Dlatego rząd Premiera Mateusza Morawieckiego z tak dużą uwagą podchodzi do kwestii uzupełniania wyposażenia OSP.
Doceniając zaangażowanie druhów z OSP, nie tylko kierujemy środki rządowe na doposażanie jednostek, w tym zakup wozów bojowych, ale rząd Premiera Mateusza Morawieckiego uruchomił także świadczenie ratownicze. To realne wsparcie dla strażaków, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Żłobek Gminny w Czarnym Dunajcu. Pierwszy tak nowoczesny obiekt na terenie Podhala

Mając na uwadze rozwój społeczności lokalnej Gminy Czarny Dunajec, w szczególności poprzez wsparcie rodziców w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju i zaspokajania potrzeb dzieci, dnia 25 maja 2022 r. (…) dokonano symbolicznego upamiętnienia budowy Gminnego Żłobka przy ulicy Targowej w miejscowości Czarny Dunajec poprzez uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego – czytamy w podpisanym dziś dokumencie, który następnie został wmurowany w budowanym żłobku.

Całkowity koszt tego zadania inwestycyjnego to 7 084 950,21 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 2 mln zł.

Jesienią ma zakończyć się budowa pierwszego w gminie Czarny Dunajec żłobka. Obiekt im. Lecha i Marii Kaczyńskich będzie spełniał najwyższe standardy usług opieki nad dziećmi do lat 4. Co istotne, będzie też dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. To niezwykle ważne, że sieć żłobków się poszerza, gdyż sprzyja to aktywizacji zawodowej rodziców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak zaznacza wójt gminy Marcin Ratułowski, budowa żłobka, który pomieści 80 dzieci, to nie wszystko.

Z myślą o najmłodszych w budynku powstanie zaplecze gastronomiczne. Służyć będzie nie tylko żłobkowi, ale także przylegającemu do niego przedszkolu samorządowemu, w którym obecnie przebywa 127 dzieci. Będzie to pierwszy tak nowoczesny obiekt na terenie Podhala – dodaje wójt Marcin Ratułowski.

Wsparcie dla gmin uzdrowiskowych

Prawie 44,2 mln zł dla małopolskich gmin, w tym 5 mln zł dla gminy Czarny Dunajec, to efekt naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja czwarta dla gmin uzdrowiskowych. Gratuluję przyznanego wsparcia. Realizacja tego zadania pozwoli na rozwój strefy uzdrowiskowej i zapoczątkuje szereg dalszych modernizacji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

5 mln zł z Polskiego Ładu zostanie przeznaczonych na wykonanie połączenia komunikacyjnego strefy „A” uzdrowiska poprzez wykonanie pełnowymiarowej drogi kategorii D wraz z obustronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym do obsługi infrastruktury teletechnicznej oraz sieci energetycznej. Szacunkowa długość nowo powstałej infrastruktury to ok. 1500 m. Całkowity koszt wyniósł 5 110 000 zł. Planowany okres zakończenia zadania inwestycyjnego to
30 czerwca 2025 r.

Obecnie do wyznaczonej strefy „A” prowadzi nienormatywna droga gminna w nawierzchni żwirowej oraz brak jest infrastruktury towarzyszącej. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj z procedurą ZRID celem zapewnienia wszelkich norm zarówno bezpieczeństwa, jak i odpowiedniej komunikacji – tłumaczy wójt gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski.

Wojewoda małopolski wziął także udział w uroczystym przecięciu wstęgi na nowo wybudowanym szlaku rowerowym, łączącym Odrowąż z Czarnym Dunajcem. 

Rowerem do Odrowąża. Dziś uroczyście otwarto nową ścieżkę

 

mat. prasowy Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

os 25.05.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również