Kamery live
prognoza pogody

Inauguracja w „Podhalance”. Mimo rys na wizerunku – kurs na rozwój

13 października 2022 21:19

NOWY TARG. W 22. rok istnienia wkroczyła Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa. Inauguracyjne uroczystości trwały ponad pięć godzin. Wśród licznych gości był wiceminister edukacji nauki, prof. Włodzimierz Bernacki.  

Inauguracja w „Podhalance”.  Mimo rys na wizerunku – kurs na rozwój

Zgodnie z 20-letnią tradycją, inaugurację poprzedziła Msza św. w kościele św. Katarzyny, koncelebrowana przez ks. prałata Władysława Zązla i ks. proboszcza Zbigniewa Płachtę. W drodze  z najstarszej nowotarskiej świątyni uczelnianą kadrę, grupę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i gości poprzedzała góralska muzyka. Wiązanki kwiatów składane były pod płaskorzeźbą na frontowej ścianie ratusza, upamiętniającą Papieża-Polaka. Już na Kokoszkowie, pod tablicą poświęconą Markowi Nawarze, oddano z kolei hołd pierwszemu marszałkowi województwa małopolskiego, zasłużonemu dla powstania Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej.

Uczelniana aula wypełniła się gośćmi, wśród których – prócz wiceministra Bernackiego – byli m.in. drugi wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, senator Jan Hamerski, posłanka Anna Paluch, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni z Krakowa, Oświęcimia i Nowego Sącza. Nie brakło w tym gronie duchownych, służb mundurowych oraz licznej grupy samorządowców, również z powiatów tatrzańskiego, suskiego, limanowskiego, nowosądeckiego; przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiej Organizacji Turystycznej. Mocno zaznaczyli swoją obecność słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku – z Nowego Targu, Zakopanego, Makowa Podhalańskiego. Dostojne nuty „Gaude Mater Polonia” wywiodła tym razem zaproszona na inaugurację instrumentalno-wokalna grupa „Meloarte” z Suchej Beskidzkiej.

Do początków podhalańskiej uczelni wracała w swoim wystąpieniu p.o. rektora dr Bianka Godlewska-Dzioboń, przypominając, że zaczynała ona swój byt z czterema kierunkami. Dziś studenci mają do wyboru czternaście kierunków zgrupowanych w siedmiu instytutach. Przez 21 lat mury „Podhalanki” opuściło prawie 10,5 tysiąca absolwentów. W tej chwili PPUZ kształci 1650 studentów. Najpopularniejsze kierunki to – tradycyjnie – pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, architektura, filologia angielska.

Nowym kierunkiem utworzonym pod kątem zapotrzebowania rynku, jest informatyka ekonomiczna, która kształci specjalistów IT dla tej branży. Program „Uczelnia bez barier” już przyniósł efekty w postaci likwidacji barier architektonicznych. Wdrożony również zintegrowany system informatyczny będzie kosztował 3,5 miliona zł. Na różnego rodzaju projekty udało się uczelni pozyskać 16 milionów zł. Budynek „Gorce” spełnia już teraz wymogi przeciwpożarowe. Zmiany poczynione w projekcie rewitalizacji Starego Szpitala służą temu, „by był on nie tylko świadkiem historii, ale spełniał bieżące potrzeby edukacyjne”. Ta inwestycja będzie kosztowała 32 miliony zł. Z różnymi podmiotami połączyło Uczelnię wiele porozumień o współpracy. Dorobek naukowy powiększyły 4 monografie pod redakcją pracowników PPUZ. Odbyły się 4 konferencje międzynarodowe z ponad setką opublikowanych artykułów i przeszło 300 uczestnikami.

Teraz placówka – we współpracy z parkami narodowymi, GOPR-em i TOPR-em i Polskim Związkiem Narciarskim – będzie wnioskować o nowy kierunek: kultura fizyczna w terenach górskich.

Trudno jednak uznać za satysfakcjonujące wyniki tegorocznej rekrutacji: 594 nowych studentów to liczba o ponad 200 osób niższa od średniego naboru w latach poprzednich. Zespół rektorski odpowiedzialnością za ten stan rzeczy jest skłonny obciążać grupę pracowników, która doprowadziła do odwołania poprzedniego rektora.

– Dziś potrzeba nam spokoju i refleksji, aby móc podejmować trafne decyzje – zaznaczała w swoim wystąpieniu p.o. rektora dr Bianka Godlewska-Dzioboń. – Jesteśmy zarówno po, jak i przed wyborami na rektora, które kolejny raz muszą zostać przeprowadzone. Społeczność akademicka na ostatnim posiedzeniu Senatu 30. września podjęła jednomyślnie decyzję, że chce zmian w Statucie – nie ograniczających się tylko do regulacji związanych z wyborem rektora, ale oczekuje zmian głębokich; zmian, które pozwolą rozpocząć proces kierowania Uczelnią bez nacisków i bez sterowań.

 

Za pozaprawne i niezgodne ze Statutem uznaje te działania również Rada Uczelni, w imieniu której głos zabierał dr hab. Hubert Wolski, zaznaczając, iż to gremium oczekuje od Komisji Wyborczej określenia ram czasowych wyborów nowego rektora.

 Wicewojewoda Małodziński odczytał list ministra edukacji i  nauki, Przemysława Czarnka, z zapewnieniami o dużych kwotach, jakie resort zamierza przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników. Zapewnienia dotyczą również działań osłonowych, związanych ze wzrostem kosztów zużycia energii.

– Będziemy się starać, aby uczelnie zostały zaliczone do sfery podmiotów wrażliwych – precyzował wiceminister Bernacki. – Czekamy na decyzję o przekształceniu Uczelni w Akademię Nauk Stosowanych, bo to otwiera drogę do uruchomienia kierunków także medycznych.  

Głos zabierali również parlamentarzyści i przewodniczący Samorządu Studenckiego – Mateusz Stopka-Gadeja.

Najbardziej emocjonującym punktem inauguracyjnej uroczystości jest zawsze immatrykulacja, czyli przyjecie w szeregi studenckiej braci. Uderzenia rektorskim berłem – w tym przypadku ciupagą – po ramieniu dostąpili ci studenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy podczas rekrutacji uzyskali najlepsze wyniki. Nie brakło w tym gronie również dwóch przedstawicielek nowo nabytych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na ręce p.o. rektora dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń spłynęło 35 listów gratulacyjnych, w tym również z Kancelarii Prezydenta RP.

Wykład otwierający rok akademicki, poświęcony historii krakowskiej chirurgii, począwszy od czasów cyrulików i balwierzy, głosił tym razem prof. Andrzej Matyja, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Inauguracyjne święto w „Podhalance” zakończyły koncerty grupy „Meloarte” i uczelnianego zespołu „Młode Podhale”.

Na uczestników inauguracji czekał w holu poczęstunek z inauguracyjnym tortem – tym razem w misternym kształcie ksiąg zwieńczonych skrzynią z kluczami wiedzy.

(asz)

 

 

Anna Szopińska 13.10.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również