Kamery live
prognoza pogody

Honor, godność, szacunek do munduru. Ślubowanie kadetów w imponującej oprawie

11 listopada 2022 13:40

NOWY TARG. Tak okazałej uroczystości, jak tegoroczne ślubowanie kadetów klas I, założona w 2007 r. mundurowa Szkoła nie pamięta. Doniosły i wzruszający akt poprzedziły dwugodzinne pokazy wojskowego, strażackiego i policyjnego sprzętu. Zaproszone do udziału w tym wydarzeniu były również miejskie szkoły.

Honor, godność, szacunek do munduru. Ślubowanie kadetów w imponującej oprawie

Tego roku ze specjalistycznym pojazdem łącznościowym i trenażerem CYKLOP, na którym ćwiczy się celność strzelania, przyjechała reprezentacja jednostki patronackiej Szkoły – 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. Stanisława Hallera w Krakowie-Rząsce. Komendy powiatowe policji i straży pożarnej ściągnęły na plac apelowy przy Szkole Podstawowej nr 1 kilka specjalistycznych pojazdów – od ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego po quada przydatnego w warunkach górskich. Przedstawiciele służb mundurowych prezentowali możliwości sprzętu uczniowskim grupom, które skorzystały z zaproszenia mundurowej Szkoły, także rodzinom kadetów, bo rodzice, rodzeństwo, nawet dziadkowie za zaszczyt poczytują sobie obecność na ślubowaniu. Tym bardziej, że jego rota bazuje na wielowiekowych tradycjach  przysięgi wojska polskiego, a oprawa muzyczna uroczystości ożywiała patriotyczne uczucia.  

Minutą ciszy uczczona została pamięć poległych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę podczas II wojny światowej, spalonych w krematoriach hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zamęczonych w łagrach sowieckich, zamordowanych w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni. Podniesieniu flagi na maszt towarzyszył „Mazurek Dąbrowskiego”.

Kadeci przeżywali swoją uroczystość nie tylko w asyście najbliższych, grona swoich nauczycieli, dyrekcji i właścicielki Szkoły, całej szkolnej społeczności, ale też wraz zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami 5. Batalionu Dowodzenia, dowódcami komend powiatowych Policji i Straży Pożarnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu, Urzędu Miasta i władz samorządowych; delegatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ks. proboszczem Zbigniewem Płachtą.

 

Trójka uczniów odebrała z rąk pani dyrektor nagrody za wzorową postawę okazaną w sytuacjach, gdy zaszła konieczność udzielania pierwszej pomocy. Przygotowanie do reagowania w takich okolicznościach mundurowa młodzież prezentowała zresztą, prowadząc pokazy przy placu.

Na sztandar Szkoły ślubowali wytypowani kadeci, a słowa roty niezmiennie przypominały o wartościach takich, jak honor, godność, sumienność i obowiązek służenia Rzeczypospolitej. W defiladzie, która ruszyła po ślubowaniu, kadeci mieli okazję popisać się umiejętnościami ćwiczonymi odpowiednio wcześniej na zajęciach z musztry.

W roku szkolnym natomiast uczniowie klas wojskowych, policyjnych I pożarniczych sięgali po laury w konkursach w literackich, plastycznych i poetyckich, a udział w konkursach historycznych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej pozwolił szczęśliwcom zdobyć indeksy uniwersyteckie.  

 Akademia, która zakończyła uroczystość zorganizowaną w przededniu Święta Niepodległości, przypomniała cały najpiękniejszy repertuar związany z tą najważniejszą dla narodowego bytu datą. W niej z kolei kadeci mogli zaprezentować swoje wokalne i recytatorskie uzdolnienia.

(asz)

Anna Szopińska 11.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również