Kamery live
prognoza pogody

Grzegorz Luberda o walce ze smogiem: “Praca wykonana w tamtej kadencji i cały czas realizowana w obecnej, zacznie stopniowo przynosić efekty”

W tym roku, po trzydziestu latach oczekiwania, na osiedlu Niwa pojawi się sieć gazowa. Już wykonywane są pierwsze przyłączenia, a liczba mieszkańców chętnych do wymiany źródła ogrzewania na gazowe sięga 140 i stale rośnie. To mieszkańcy Niwy, ale także Klikuszówki, os. Nowe, czy Buflak. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat większość mieszkańców z tej części miasta będzie miała dostęp do podłączenia do sieci gazociągowej. O tym, jak udało się doprowadzić do gazyfikacji osiedla oraz jak realnie wesprzeć działania na rzecz czystszego powietrza w Nowym targu rozmawiamy z przewodniczącym Rady Miasta, Grzegorzem Luberdą. 

Grzegorz Luberda o walce ze smogiem:

Niwa w końcu zostanie zgazyfikowana. Po 30 latach starań, wreszcie się udało. Jak stało się to możliwe, że ta wizja jeszcze w tym roku zacznie się urzeczywistniać?

W związku z projektowaniem kanalizacji na os. Niwa, pojawił się pomysł, aby wspólnie z kanalizacją zrealizować sieć gazociągową. Nawiązałem kontakt z gazownią w Nowym Targu i wspólnie z kierownikiem panem Janem Pawlikowskim pojechaliśmy do Krakowa, aby zebrać informacje na temat tego, jakie warunki musielibyśmy spełnić, aby rozpocząć projektowanie sieci gazociągowej na osiedlu. Zrobiliśmy na osiedlu spotkanie z mieszkańcami i wstępną listę zainteresowanych. Po zebraniu i wypełnieniu około 40 wniosków, złożyliśmy je wszystkie do gazowni. Mieszkańcy otrzymali warunki na przyłączenie do gazu, podpisali umowy i rozpoczęło się projektowanie. Nowe wnioski zainteresowanych osób cały czas wpływają da gazowni. Osiedle będzie zasilane gazem z dwóch stron – od ul. Grel, gdzie sieć została już wykonana w nowo wybudowanej drodze św. Brata Alberta, i od strony Lasku.

Ile osób łącznie zadeklarowało chęć podłączenia się do gazu i z jakich dokładnie terenów? Co skłoniło ich do takiej decyzji? Jak te przyłączenia rozłożą się w czasie?

Świadomość mieszkańców zmieniła się w momencie, kiedy w Nowym Targu zainstalowano stację do pomiaru jakości powietrza, a media oraz alarm smogowy zaczęły problem nagłaśniać. Myślę, że mieszkańcy dostrzegają ten problem i próbują zacząć walkę o poprawę jakości powietrza od siebie. W pierwszym etapie do gazu zostają podłączeni mieszkańcy z ul. Starokrakowskiej, którzy już wcześniej sami złożyli wnioski, ponadto plebania, szkoła podstawowa nr 4 oraz mieszkańcy z pierwszego etapu, gdzie realizowana jest kanalizacja. Byłoby więcej zainteresowanych, ale część mieszkańców w ostatnim czasie wymieniła piece na ekogroszek, czy pelet, korzystając z dofinansowania z środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto. Gaz jest realizowany wspólnie z kanalizacją, dlatego gazyfikacja osiedla rozłoży się jeszcze na przyszły rok. Oprócz osiedla Niwa, wnioski zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone na ul. Klikuszówka i os. Nowe. Kolejne są w przygotowaniu i po zebraniu ilości gwarantującej pozytywne rozpatrzenie, zostaną złożone do gazowni.

Do tej pory zostało złożonych około 140 wniosków, ale mieszkańcy cały czas się zgłaszają i ta liczba cały czas rośnie. Dostaliśmy odmowę na część os. Nowego i os. Buflak, ale w najbliższym czasie, jeżeli będzie zainteresowanie to ponowimy akcję. Oprócz tych, w których osobiście jestem zaangażowany, wiem, że prowadzone są zaawansowane prace projektowe w innych północnych częściach miasta. Część już jest na etapie wykonania i projektowane są kolejne odcinki. W ciągu najbliższych 5 lat większość mieszkańców z tej części miasta będzie miała dostęp do podłączenia do sieci gazociągowej.

Wydawałoby się, że wysoko położona część miasta, jak Niwa nie ma aż takiego problemu ze smogiem, jak np. centrum Nowego Targu?

Na Niwie nie jest tak dobrze jakby się mogło wydawać. Zainstalowanie w styczniu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 stacji do pomiaru jakości powietrza potwierdziły moje przypuszczenia w tej kwestii. Może nie jest tak źle, jak w centrum ale w okresie zimowym następowały również duże przekroczenia. Umowę z firmą na badanie jakości powietrza podpisałem na 3 lata z możliwością przedłużenia i przez ten okres będziemy śledzić, jak jakość powietrza ulegnie poprawie po zgazyfikowaniu całego osiedla i po przeniesieniu ,,zakopianki”, co spowoduje mniejszy ruch pojazdów przez nasze osiedle.

Dyskutując nad petycją w sprawie walki ze smogiem, nie optował Pan – jak niektórzy radni – za tworzeniem kolejnego planu, raczej za aktywnym działaniem. Jak widzi Pan zaangażowanie i rolę radnych w walce o czystsze powietrze? 

Uchwalanie kolejnych planów nie jest potrzebne. Wkrótce będzie uaktualniony Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, do którego będziemy musieli się stosować. My uważamy, że program dla mieszkańców powinien być prosty. Zabezpieczamy w budżecie miasta 500 tys. zł i w trakcie roku w razie potrzeby zwiększamy te środki, tak aby każdy, kto chciałby wymienić piec i skorzystać z tego dofinansowania, mógł to zrobić. Od stycznia w związku z brakiem nowych programów z dofinansowaniem zewnętrznym, wprowadziliśmy nasz program miejski, dopłaty do wymiany pieca na ekologiczny – czyli gaz, lub podłączenie do sieci miejskiej w kwocie dofinansowania 5 tys zł, bez zbędnych formalności i długiego oczekiwania. Mieszkaniec zainteresowany wymianą starego pieca, składa wniosek do urzędu, podpisuje umowę, wymienia piec i po przedstawieniu faktury dostaje dofinansowanie. Obserwujemy, że program cieszy się zainteresowaniem, na dzień dzisiejszy, na początek maja wykorzystano około 30 procent środków, czyli 150 tys zł, podpisano umowy z mieszkańcami na 29 pieców gazowych i 1 podłączenie do sieci miejskiej. Pamiętajmy, że mieszkaniec może również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej odliczanej w zeznaniu rocznym PIT i z programu rządowego “Czyste powietrze”, jeżeli spełni kryteria dochodowe. Radni w swoich rejonach mogą zebrać informację o zainteresowaniu sąsiadów wymianą pieców na ciepło ekologiczne i wesprzeć ich starania wypełniając wnioski do gazowni lub MPEC-u. Tylko większa ilość chętnych z danego rejonu gwarantuje sukces w działaniu.

Petycję mieszkańców, którzy domagają się bardziej radykalnych działań w walce o czystsze powietrze podpisało ponad tysiąc osób. Czy dotychczasowe działania miasta w tej kwestii są niewystarczające? Jak można je ocenić?

Mieszkańcy chcą mieszkać w mieście, gdzie to powietrze będzie dobrej jakości. Jest to temat przez nas poważnie traktowany, o czym świadczy nasze zaangażowanie przy zbieraniu wniosków, pomocy przy uzgodnieniach z mieszkańcami na wejście w teren, systematyczny rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej na domy jednorodzinne, uruchomienie programu miejskiego dopłat do wymiany pieców z budżetu miejskiego, pełne zaangażowanie pracowników z wydziału ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w udzielaniu informacji, czy choćby – patrząc przyszłościowo – podpisana przez burmistrza umowa na doprowadzenie ciepła geotermalnego do Miasta.

Najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne w tym całym procesie jest zebranie wniosków, projektowanie i uzyskanie zgód, tak jak w każdej inwestycji. Ta praca wykonana w tamtej kadencji i cały czas realizowana w obecnej, zacznie stopniowo przynosić efekty. Potwierdzeniem tego będą systematyczne informacje na sesjach Rady, chcemy aby mieszkańcy, radni i media na bieżąco byli informowani gdzie sieć jest projektowana, gdzie realizowana, ilu mieszkańców wymieniło piec, a ilu skorzystało z dofinansowania. Na ostatniej sesji Rady Miasta uzyskaliśmy informacje odnośnie realizowanej sieci gazociągowej, a na najbliższej poniedziałkowej w porządku obrad jest wystąpienie Prezesa MPEC-u, który przedstawi informacje na temat rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej. Odnośnie samej petycji, mam nadzieję, że osoby które podpisały się pod nią, zaangażują się w swoich rejonach aktywnie i przyspieszą proces realizacji nowych sieci i wymiany pieców, co sprawi że będziemy mogli szybciej cieszyć się z dobrej jakości powietrza przez cały rok.

rozmawiała Aleksandra Sadowicz

Petycja w sprawie smogu z mankamentem formalnym: „Osoby składały podpisy przed sporządzeniem treści petycji”

os 09.05.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Blazej 19:26 29.08.2021

Czy lista już jest zamknięta ? I czy można podłączyć do sieci kanalizacyjnej nowo wybudowane budynki mieszkalne na osiedlu Niwa ?

Zobacz również