Kamery live
prognoza pogody

Grzegorz Grzegorczyk – nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

30 stycznia 2018 01:26

Radny Grzegorz Grzegorczyk został nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. To już druga zmiana na tym stanowisku, jaka dokonana została w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Sprawa Komisji Rewizyjnej wywołała dyskusję wśród radnych.”To najważniejsza komisja Rady Miasta, a z tej komisji robi się po prostu groteska” – powiedziała radna Danuta Wojdyła. 

Grzegorz Grzegorczyk - nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Jedyną propozycję kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Jacenty Rajski. 

–  Mamy w swoim gronie prawnika. Ze swojego doświadczenia wiem, bo w poprzednich kadencjach byłem w komisjach rewizyjnych, gdzie przewodniczącymi byli prawnicy i bardzo dobrze to funkcjonowało, gdyż znali podstawy prawne przeprowadzania kontroli w danych dziedzinach.

Niezrzeszony radny Grzegorz Grzegorczyk został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 9 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 11 głosom radnych wstrzymujących się od podjęcia tej decyzji. Wkrótce po tym, już jako świeżo wybrany przewodniczący, przedstawił poddany pod głosowanie projekt uchwały zatwierdzającej plan komisji na I półroczne 2018 roku. Zakładał on kontrolę umów związanych z wynajmem sal gimnastycznych znajdujących się przy szkołach podstawowych w Nowym Targu oraz wpływów z tego tytułu w roku szkolnym 2016/2017 oraz analizę sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta w 2017 roku i sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia (bądź nieudzielenia) mu absolutorium. 

Na wniosek Pawła Liszki plan pracy Komisji Rewizyjnej uległ jednak znacznej zmianie. Zamiast kontroli umów związanych z wynajmem sal gimnastycznych – tu zasugerował oddanie sprawy Komisji Sportu, a potem ewentualnie przesunięcie jej na drugie półrocze – zaproponował wykonanie kontroli burmistrza miasta w zakresie zorganizowania i wykonania nadzoru właścicielskiego nad podległymi spółkami. 

– Są to spółki, w których jest bardzo duży majątek. Uważam, że należy dokonać również kontroli w jaki sposób jest zorganizowany i wykonywany nadzór właścicielski przez burmistrza miasta w latach 2015, 2016, 2017 – zawnioskował radny Liszka.

Wniosek Pawła Liszki przeszedł większością głosów (10 za, 9 przeciw, 2 osoby wstrzymujące się), następnie zatwierdzono cały plan pracy komisji z naniesioną poprawką. 

Wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej był konieczny ze względu na rezygnację Arkadiusza Pysza z tej funkcji – pismo w tej sprawie wpłynęło do Biura Rady 2 stycznia 2018 roku. Radny Pysz nie zagrzał zbyt długo miejsca na tym stanowisku – rolę przewodniczącego objął zaledwie 5 miesięcy wcześniej, kiedy z funkcji odwołano radną Danutę Wojdyłę. 

Wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wywołał dyskusję. Jako pierwsza głos w tej sprawie zabrała już pod koniec posiedzenia radna Bogusława Korwin. 

– Chciałam powiedzieć dobitnie jedną rzecz. Widzę tu pewne niebezpieczeństwo. Pan Arkadiusz Pysz został w lipcu przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a od września został ósmym – wg strony internetowej, podkreślam: ósmym nauczycielem w-f w Szkole Podstawowej nr 1. Gdzie w Szkole Podstawowej nr 5 mamy 3 nauczycieli, a w Szkole Podstawowej nr 11 – 6 nauczycieli, a jest to szkoła sportowa. Tutaj pewne wnioski można wysnuć, jeżeli ktoś umie logicznie myśleć – powiedziała radna Korwin stwierdzając jednocześnie, że radny Pysz, będąc przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, utrudniał jej przeprowadzenie kontroli związanej z działalnością Wydziału Kultury Sportu i Promocji Urzędu Miasta. Radna Korwin była wówczas przewodniczącą zespołu kontrolnego. – Mam nadzieję, że dalsze prace komisji będą przebiegały bez zastrzeżeń.

Radny Arkadiusz Pysz w ogóle nie zabrał głosu w sprawie. Chętni do wypowiedzi byli jednak inni radni. 

– Pani radna, bardzo ubolewam nad tym, że Pani nie chce zaufać mi jako przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – radny Grzegorz Grzegorczyk nawiązał do niepoparcia przez radną Korwin jego kandydatury – Ale na pewno obiecuję Pani radnej, że nie odbiorę Pani nigdy głosu, jak Pani, jako przewodnicząca zespołu kontrolnego odebrała mi głos, ponieważ moja wypowiedź była niepochlebna dla Pani, bądź nie zgadzała się z Pani mniemaniem o Komisji Rewizyjnej. Obiecuję takich rzeczy nigdy nie zrobić. 

Negatywnie o ciągłych zmianach w składzie Komisji wypowiedziała się jej była Przewodnicząca, radna Danuta Wojdyła:

– Ta komisja zmierza w bardzo niedobrym kierunku. Tak jak pan Przewodniczący Rady powiedział, jest to najważniejsza komisja Rady Miasta, a z tej komisji robi się po prostu groteska. Ranga tej komisji naprawdę została obniżona. W historii miasta Nowego Targu nie było chyba tak często zmian i na stanowisku Przewodniczącego Komisji, jak i członków.  Te działania narażają na śmieszność Radę Miasta, ale też miasto Nowy Targ. 

Głos w sprawie pracy komisji zabrała radna Danuta Sokół. 

-Jak będziemy prowadzić kontrole Komisji Rewizyjnej, kontrola powinna być konstruktywna, a nie złośliwa. Nie da się pracować, jeżeli ktoś tylko podchodzi do tego złośliwie. 

Wypowiedź natychmiast zripostował Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Rajski.

-Dziękuję pani radnej, ale uważam, że Komisja Rewizyjna nie jest od chwalenia urzędu i burmistrza, ale ma ten urząd kontrolować. Ja bym też chciał wiedzieć gdzie są jakieś niedociągnięcia. Do chwalenia, że wszystko jest dobrze nie jest nam potrzebna Komisja Rewizyjna.

Na to Bogusława Korwin zdecydowała się przeczytać fragment statutu Komisji (twierdząc przy tym, że nie wszyscy radni znają jego treść):

-Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych i miasta pod względem legalności,  gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. To nie jest głaskanie burmistrza po głowie. 

os 30.01.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również