Kamery live
prognoza pogody

GDDKiA zleci opracowanie wariantów przebudowy zakopianki na odcinku Szaflary-Zakopane

17 grudnia 2022 20:13

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie zlecać opracowanie koncepcji, mającej na celu optymalizację  przepustowości “zakopianki” na 12-kilometrowym odcinku od Szaflar do Zakopanego. Realizacja zamówienia będzie oznaczała przeprowadzenie analiz i prognoz ruchu oraz opracowanie wariantów przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi. Całość procesu zakończy się opracowaniem wytycznych dla projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Prace nad koncepcją wymuszone zostały przez twarde dane – w ciągu ostatnich 5 lat, natężenie ruchu między Szaflarami a Poroninem wzrosło aż o 41%, natomiast między Poroninem i Zakopanem – o 17%. 

GDDKiA zleci opracowanie wariantów przebudowy zakopianki na odcinku Szaflary-Zakopane

3 720 873 zł – to kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na opracowanie dokumentacji. Ofertę w przetargu złożyły dwie firmy: MPRB – na kwotę 4 772 400 zł oraz Sweco Polska – na kwotę 3 573 642 zł. W dniu 25 listopada 2022 roku, komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie złożonych dokumentów. 

“Koncepcja programowa ma wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia. Wykonawca tej dokumentacji ustali efektywność planowanej inwestycji, przebieg tras poszczególnych wariantów oraz ustali typy i podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych. 

W celu uzyskania niezbędnych danych, wykonawca opracuje analizy i prognozy ruchu oraz warianty przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi. Przeprowadzi także badania geologiczne, hydrologiczne oraz inwentaryzację przyrodniczą. Wykonana zostanie również analiza wielokryterialna, która umożliwi wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych” – czytamy w komunikacie opublikowanym z końcem listopada na stronie GDDKiA.

Natężenie ruchu między Szaflarami wzrosło aż o 41%  w ciągu ostatnich 5 lat

Aktualna sytuacja na odcinku, którego dotyczy zamówienie, przedstawia się następująco:

Droga krajowa nr 47 na odcinku Szaflary – Zakopane o długości ok. 11,8 km jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na blisko 10-kilometrowym odcinku przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie zlokalizowanych jest 186 zjazdów do posesji. Średnie natężenie ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło 19,2 tys. pojazdów/dobę i wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41 proc. Pomiędzy Poroninem a Zakopanem ten wzrost jest mniejszy i wynosi 17 proc., ale na tym odcinku średnio na dobę porusza się prawie 21 tys. pojazdów. Poziom swobody ruchu jest ograniczony. Okresowo, w czasie wzmożonych wyjazdów turystycznych, natężenie na drodze jest wyższe od jej przepustowości i tworzą się zatory.  

źródło: GDDKiA O. w Krakowie

os 17.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również