Kamery live
prognoza pogody

Fotopułapka wydała „śmieciarzy”

15 października 2020 11:51

NOWY TARG. Ten proceder trwał kilka lat, co gorsza, w miejscu wyjątkowo eksponowanym, bo przy wlocie do miasta od strony wschodniej. Teraz sprawcy zarzucenia gruzem i  odpadami rejonu skarpy Białego Dunajca ponoszą konsekwencje swojego eko-chuligaństwa.

Fotopułapka wydała „śmieciarzy”

– Począwszy od 2017 roku na odpowietrznej skarpie wału oraz na terenach sąsiadujących – a są to działki administrowane również przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – deponowany był gruz, materiał ziemny oraz odpady – mówi Magdalena Gala, rzeczniczka prasowa Wód Polskich, RZGW w Krakowie. Powodowało to zasypywanie fragmentu naszego wału. Proceder został zapoczątkowany przez osobę, której – mimo usilnych starań Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – nie udawało się udowodnić winy. Doszło do takiej sytuacji, że to miejsce stało się składowiskiem różnego rodzaju odpadów.

Mar021615:13:08

Mechanizm powstawania takich dzikich wysypisk jest dość oczywisty: gdy jedna osoba podrzuci tam gruz, odpady i zdezelowane gabaryty – rychło znajdzie następców, tym bardziej, że teren leży tuż przy wiodącej po wale drodze, nie ma ogrodzenia, jest bardzo łatwo dostępny i można tam zrzucić ładunek bez brudzenia opon przy PSZOK-u, legitymowania się dowodem i uiszczania opłat za tonaż większy niż przewidziany w rocznej usłudze dla mieszkańców miasta. Ale nosił wilk razy kilka…

– W tym roku pracownik Nadzoru Wodnego w Zakopanem przyłapał na gorącym uczynku osobę, która składowała tam odpady – dodaje rzeczniczka Wód Polskich. – Ten fakt został zgłoszony na Komendę Policji, która, niestety, we wrześniu tego roku umorzyła śledztwo wobec niewykrycia sprawcy. Niemniej we współpracy naszego Nadzoru Wodnego w Zakopanem z Urzędem Miasta Nowego Targu udało się dotrzeć do właścicieli działek i osoby winne zobligować do usunięcia gruzu oraz odpadów. Również do usunięcia odpadów z naszego wału.

Sprzątanie organizował Urząd Miasta, w asyście pracowników Nadzoru Wodnego w Zakopanem, ale wcześniej postarał się on o dowody identyfikujące sprawców niecnego procederu.

– Przeprowadziliśmy akcję, która pokazała nam, kto tutaj podrzuca odpady – mówi Elwira Nowobilska-Majewska, kierowniczka referatu ds. gospodarki odpadami UM Nowego Targu. – Zostało wszczęte postępowanie i w związku z tym osoby, które tutaj dorzucały odpadów, zostały wezwane i zobowiązane do uprzątnięcia terenu. Zarówno robią to fizycznie, jak i poniosą konsekwencje finansowe.      

Co więcej – z takimi konsekwencjami muszą się teraz liczyć również inni sprawcy podobnych wysypisk, w innych częściach miasta. Ci, którym do niedawna uchodziło to bezkarnie.

Fotopułapki są instalowane w różnych miejscach, są przenośne – dodaje Elwira Majewska. – W najbliższym czasie planujemy dokupić większą ilość takiego sprzętu, która pozwoli nam na likwidację dzikich wysypisk odpadów. Teraz już jest taki sprzęt, że bez problemu można sczytać tablice rejestracyjne i wszcząć postępowanie wobec osób, które odpady podrzucają.

Podrzucanie odpadów to haniebny nawyk i patologia, która absolutnie nie może mieć miejsca, gdy organizowany przez samorządy system odbioru zapewnia każdemu mieszkańcowi pełną i systematyczną usługę.

– Jeszcze raz przypominamy mieszkańcom, że odpady takie jak gruz rozbiórkowy mogą zostawić bezpłatnie na PSZOK w regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Jana Pawła II – mówi szefowa „odpadowego” referatu. – Każdy mieszkaniec posiadający deklarację może wywieźć rocznie, z jednego gospodarstwa, półtorej tony gruzu, tonę odpadów wielkogabarytowych i 6 opon. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców, żeby nie robili dzikich wysypisk odpadów, gdyż będziemy na bieżąco monitorować takie miejsca i następnym razem sprawy zostaną skierowane do sądu.

 (asz)

Fot. archiwum Urzędu Miasta Nowego Targu i asz

Anna Szopińska 15.10.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również