Kamery live
prognoza pogody

Dzisiejsza Sesja Rady Miasta Nowy Targ “na żywo”

7 listopada 2016 07:10
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Zapraszamy na transmisję na żywo XIX Sesji Rady Miasta Nowy Targ za pośrednictwem naszego portalu nowytarg24.tv lub kanału lokalnego Nowotarskiej Telewizji Kablowej.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta.

4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5.Prezentacja przedstawiciela Geotermii Podhalańskiej.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

8.Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

9.Przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu.

10.Przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.

11.Przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.

12.Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

13.Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).

14.Przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy.

15.Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

16.Oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat gminnej nieruchomości położonej na Łapsowej Polanie w Nowym Targu.

17.Wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.

18.Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2016-2024.

19.Zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta. 

20.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

21.Wolne wnioski.

22.Zakończenie obrad.

NT24TV 07.11.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również