Kamery live
prognoza pogody

Działania sejmowej opozycji PO w sprawie komunikacji publicznej na polsko – słowackim pograniczu

9 lutego 2017 13:25

Posłowie PO Dorota Niedziela i Marek Sowa złożyli już dwie interpelacje w sprawie komunikacji publicznej na polsko-słowackim pograniczu. Działania te były odpowiedzią na apele inicjatywy społecznej "Polska - Słowacja - autobusy", która w imieniu mieszkańców Polski i Słowacji zabiega o polepszenie dostępności komunikacyjnej polsko-słowackiego pogranicza.

Działania sejmowej opozycji PO w sprawie komunikacji publicznej na polsko – słowackim pograniczu

Poniżej treść oficjalnego pisma wystosowanego przez w/w posłów do mediów w sprawie komunikacji na pograniczu Polski i Słowacki. Jego sygnatariuszami są posłowie na Sejm z ramienia PO Dorota Niedziela oraz Marek Sowa. 

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi problemu komunikacji publicznej na polsko – słowackim pograniczu informujemy, że dniu 29.11.2016 r. złożyliśmy interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. powyższego problemu (interpelacja nr 8191).

Nasze działania m.in. były odpowiedzią na apele inicjatywy społecznej “Polska – Słowacja – autobusy”, która w imieniu mieszkańców Polski i Słowacji zabiega o polepszenie dostępności komunikacyjnej polsko-słowackiego pogranicza. Inicjatywa powstała w styczniu 2016 roku i cieszy się dość sporym poparciem, jej stronę na Facebooku polubiło już ok. 2100 osób z obu krajów. Głównym postulatem wspomnianej inicjatywy jest zawarcie umowy międzynarodowej między Polską a Słowacją, liberalizującej wymagania koncesyjne dla strefy transgranicznej, a także koordynacja lokalnych polskich i słowackich linii autobusowych dojeżdżających w pobliże granicy, tak aby podróżny mógł się dogodnie przesiąść z polskiego lokalnego środka komunikacji na słowacki. Wymaga to wydłużenia lokalnych słowackich linii użyteczności publicznej o kilka km tak, aby mogły zajeżdżać na polski przystanek w najbliższej miejscowości przygranicznej (np. Chochołów, Jabłonka) i aby takie połączenie było traktowane na równi z połączeniem krajowym (stąd konieczność uregulowania tej kwestii umową dwustronną). Aktywiści apelują też o stworzenie lokalnych transgranicznych linii użyteczności publicznej finansowanych przez samorządy polskich województw i słowackich Krajów Samorządowych (Żyliński, Preszowski), na co pozwalają obecne przepisy. Najbardziej potrzebna jest linia łącząca polską i słowacką część Tatr Zachodnich, a także połączenie Nowego Targu i Jabłonki ze słowacką Trsteną na Orawie.

W odpowiedzi na zawarty w interpelacji postulat dot. zawarcia umowy międzynarodowej ze Słowacją liberalizującej formalności koncesyjne w strefie przygranicznej, resort odpisał:

„Jednocześnie należy wskazać, że zasady organizowania i wykonywania międzynarodowego autobusowego i autokarowego przewozu osób na terytorium Wspólnoty określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) 561/2006. Przepisy ww. Rozporządzenia obowiązują wprost w państwach członkowskich i nie przewidują możliwości zawierania umów międzynarodowych, w celu traktowania międzynarodowych przewozów drogowych osób, sięgających w głąb innego państwa członkowskiego, jako przewozów krajowych w tym przypadku. Rola resortu transportu polega na wydaniu odpowiednich zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych, po rozpatrzeniu konkretnych wniosków przedsiębiorców na obsługę danej linii autobusowej, zgodnie z procedurą przewidzianą w Rozporządzeniu 1073/2009. Wydawanie ww. uprawnień należy do kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego.”

Jak wynika z przytoczonej odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odrzuciło możliwość zawarcia dwustronnej umowy z Republiką Słowacką, powołując się na dyrektywy unijne, które wg. nich zabraniają takich rozwiązań.

Jednakże, Unia Europejska promuje postawy wręcz odwrotne. Artykuł 25 unijnego Rozporządzenia jednoznacznie wskazuje na możliwość zawarcia takiego porozumienia:

Porozumienia między państwami członkowskimi

1.Państwa członkowskie mogą zawierać dwustronne i wielostronne porozumienia dotyczące dalszej liberalizacji usług wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, szczególnie odnośnie do systemu zezwoleń i uproszczenia bądź likwidacji dokumentów kontrolnych, w szczególności w regionach przygranicznych.

Nie zgadzając się z odpowiedzią Resortu w dniu 26.01.2017 r. złożyliśmy ponowną interpelację w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Niedziela Poseł na Sejm RP

Marek Sowa Poseł na Sejm RP

 

 fot. repro foto Youtube/Filip Mašata

NT24TV 09.02.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również