PILNE
Kamery live
prognoza pogody

“Dyrektorzy trzymają rękę na pulsie” – zapewnia burmistrz

8 kwietnia 2019 23:41

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta nie pominięto tematu strajku nauczycieli. Skondensowane informacje na temat aktualnej sytuacji w miejskich szkołach przekazał zgromadzonym burmistrz Grzegorz Watycha w ramach sprawozdania. Jak podał pan burmistrz, w akcji protestacyjnej w miejskich placówkach, wzięło dziś udział 171 nauczycieli, do szkół przyszło 558 dzieci, dyrektorzy mieli do dyspozycji łącznie 73 nauczycieli gotowych podjąć obowiązki zawodowe. Lekcje zgodnie z planem odbyły się jedynie w SP 4 na Niwie, gdzie do strajku przystąpiła zaledwie trójka nauczycieli. Ciekawa sytuacja wystąpiła w SP 6 na Borze, gdzie na 4 dzieci, jakie przyszły dziś na lekcje przypadało aż 7 nauczycieli. Najwięcej uczniów – 165 – przyszło dziś do SP 5. 

Na dzień dzisiejszy, zgodnie ze stanem na godzinę 10 rano, akcja protestacyjna miała miejsce we wszystkich 7 szkołach prowadzonych przez samorząd. 

W akcji wzięło dziś udział 171 nauczycieli, czyli ok. połowa nauczycieli zatrudnionych w różnym wymiarze pracy w szkołach. Do szkół przyszło dziś 558 dzieci, do dyspozycji 73 nauczycieli, gotowych podjąć obowiązki zawodowe.  Zgodnie  z planem zajęcia prowadzone były jedynie w SP 4 na Niwie, w pozostałych szkołach odbywały się jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W SP 1  do akcji przystąpiło 21 nauczycieli, z czego 11 było do dyspozycji, w szkole zjawiło się 30 uczniów. W SP 2 i 3 – większość nauczycieli przystąpiła do strajku, do szkoły przyszło odpowiednio 20 i 10 uczniów. W SP 6 – w szkole pojawiło się tylko 4 uczniów, na których przypadło 7 nauczycieli było gotowych do prowadzenia zajęć. Do SP 5 – przyszło najwięcej, bo aż 165 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 10 nauczycieli. W największej ze szkół, SP 11 – strajkuje 51 nauczycieli, do szkoły przyszło 35 uczniów na 900 uczęszczających, 10 nauczycieli było dyspozycyjnych. W SP 4 – jedynie 3 nauczycieli przystąpiło do akcji strajkowej, więc zajęcia prowadzone były zgodnie z planem. 

„Podwyżka – tak, ale połączona z efektywnością nauczania” – mówi poseł Arkadiusz Mularczyk o sytuacji w oświacie

Jak powiedział burmistrz Grzegorz Watycha: “Trudno jednoznacznie stwierdzić, iż sprawdziany i egzaminy na terenie miasta Nowy Targ przebiegną bez zakłóceń, ale znając odpowiedzialność związków zawodowych nauczycieli za edukację i poświęcenie dyrektorów oraz nauczycieli w pracy przyjąć należy, iż ten ustawowy obowiązek podsumowania wiedzy naszych uczniów zrealizowany zostanie w sposób właściwy.”

Burmistrz zapewnił, że w okresie przedsesyjnym czyniono usilne starania koordynacyjne, by skutki tego wydarzenia w stopniu jak najmniejszym wpłynęły na egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum.

-Mogą natomiast wystąpić perturbacje w pełnym zabezpieczeniu potrzeb opiekuńczych rodziców w czasie akcji protestacyjnej – mówił w sprawozdaniu burmistrz Grzegorz Watycha – We wszystkich szkołach będą pracowały stołówki i świetlice szkolne, których możliwości funkcjonalno-organizacyjne są ograniczone. W szkołach przewidziano inny, nie lekcyjny system zajęć, w tym skorzystanie z propozycji kulturalnych w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do rodziców uczniów dyrektorzy szkół wystosowali apel o rozważenie możliwości opieki swoich dzieci we własnym zakresie w tym trudnym dla szkół okresie. Nie powinno być trudności w zakresie opieki przedszkolnej w nowotarskich przedszkolach. Aktualne przepisy prawa są anachroniczne i nie stwarzają, tak jak np. w przypadku niskich temperatur – pewnych podstaw do zawieszenia działalności szkół w okresie strajku. 

Burmistrz zapewnił, że “dyrektorzy szkół trzymają rękę na pulsie” i będą reagować na bieżąco na zmieniającą się sytuację. 

/os

os 08.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również