PILNE

Dni Zdrowia w Nowym Targu-13 -14 lipca 2020. Osteobus i mammobus pod SDK

29 czerwca 2020 18:29

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dni Zdrowia w Nowym Targu-13 -14 lipca 2020. Osteobus i mammobus pod SDK

W Nowym Targu spotkania odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury, Aleja Kopernika 12 sala i parking

ZAPRASZAMY:

 • 13 lipca od 12.00 do zakończenia spotkania edukacyjnego
 • 14 lipca od 9.00 do 16.00

MAMMOBUS- parking przy Domu Kultury

♦   badania mammograficzne dla kobiet 50-69 lat

OSTEOBUS – parking przy Domu Kultury

♦ przesiewowe badanie gęstości kości dla kobiet 50-69 lat, wykonujących badanie mammograficzne w naszej pracowni

EDUKACJA – 13 lipca w sali Domu Kultury od godz.15.00:

 • pogadanki na temat profilaktyki nowotworowej i zdrowego stylu życia
 • badania w zakresie analizy składu ciała – wyznaczanie BMI – konsultacje indywidualne
 • ćwiczenia na modelach piersi – nauka samobadania
 • poczęstunek w formie napojów i przekąsek
 • materiały edukacyjne

Udział w spotkaniu i badaniach jest bezpłatny.

Informacje i zapisy:

tel. 12 6330218, 503777651

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet:

 • zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim,
 • w wieku 50-69 lat, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi,
 • które nie wykonywały mammografu w ciągu ostatnich 24 miesięcy dotyczy:
 1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:
 • udział w prelekcjach i warsztatach
 • nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
 • film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy
 • materiały informacyjno – edukacyjne dla uczestniczek badań oraz edukacji
 • wyżywienie podczas wsparcia
 1. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego
 2. Zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania mammograficznego z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wykonywania badania
 3. Zabezpieczenia opieki nad osobą niesamodzielnąktórą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu podczas edukacji
 4. Udogodnień dla osób niepełnosprawnych jako uczestniczek projektu (zabezpieczenie transportu specjalistycznego na badanie mammograficzne, zabezpieczenie asystenta dla osoby niepełnosprawnej podczas edukacji)

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!

celu organizacji właściwych dostosowań prosimy osoby niepełnosprawne o wcześniejsze zgłoszenia.

os 29.06.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również