Kamery live
prognoza pogody

DEKLARACJE NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

16 stycznia 2017 20:57

Kwestię opodatkowania podatkiem od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zmianami).

DEKLARACJE NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Aktualnie przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony i wyższej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i wyższą, autobusy.

Właściciele powyższych pojazdów są obowiązani corocznie składać deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu

– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

W związku z faktem, iż zdarzają się przypadki, iż właściciele ww. pojazdów nie deklarują ich do opodatkowania, prosi się, aby złożyli deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 na rok 2017 i ewentualnie na lata poprzednie.

Informuje się również, iż w przypadku niezdeklarowania pojazdu do opodatkowania, wobec właściciela pojazdu będą prowadzone postępowania podatkowe za rok 2017 i za lata poprzednie do 2012 roku włącznie.

Jednocześnie informuje się że zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2137) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji i w efekcie naraża podatek na uszczuplenie, może być ukarany grzywną za wykroczenie skarbowe.

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Miasto Nowy Targ od 2016r. zostały wprowadzone bardzo atrakcyjne stawki podatku od środków transportowych w zakresie wszystkich pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Z preferencyjnej stawki mogą skorzystać podatnicy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od środków transportowych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub adresu siedziby.

NT24TV 16.01.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również