Kamery live
prognoza pogody

“Czyste Powietrze” – 3 grudnia spotkanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców Nowego Targu

29 listopada 2021 13:12

Urząd Miasta Nowy Targ zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie informacyjno-promocyjne na temat programu priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się 3 grudnia (piątek) o godzinie 15.00 na sali obrad Urzędu Miasta. 

Trochę informacji na temat “Czystego Powietrza”

Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

-uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

-uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

                          – 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

                          – 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Forma dofinansowania

-dotacja (za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl)

-dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu “Czyste Powietrze”, dostępnego w wybranych bankach

Terminy

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029
Podpisywanie umów: do 31.12. 2027 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a wnioski oceniane są na bieżąco.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu “Czyste Powietrze” znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 210 (II piętro), tel. 18 26 11 286. Konsultantem ds. programu “Czyste Powietrze” w Gminie Miasto Nowy Targ jest inspektor Wojciech Lorek, który udziela szczegółowych informacji w godzinach od 7.00 -15.00

/mat. sponsorowany/

Redakcja 29.11.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również