PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Ćwierć wieku polskiej geotermii i podhalański wzorzec ciepłownictwa

PODHALE – WARSZAWA. W gmachu Sejmu otwarta została wystawa „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”. Zorganizowało ją Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – głównym akcjonariuszem tej spółki. Ekspozycja na ćwierćwiecze powstała natomiast w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym.

Ćwierć wieku polskiej geotermii i podhalański wzorzec ciepłownictwa

Otwarcie odbyło się z udziałem ponad 40 osób – senatorów, posłów, ministrów i przedstawicieli resortów, reprezentantów świata nauki, samorządów i przedsiębiorstw energetyki geotermalnej. Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, podkreślał przy tej okazji, że oprócz licznych zalet ekologicznych geotermii, która jest bezemisyjnym, stabilnym, odnawialnym źródłem energii, ma ona również walory ekonomiczne, nawet jeśli początkowo wiąże się z ryzykiem i trudnymi decyzjami finansowymi. Wspieranie geotermii resort uskutecznia poprzez NFOŚiGW,  kontynuując działania rozpoczęte przez prof. Jana Szyszkę.

Gospodynią otwarcia była posłanka Anna Paluch, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a przybyli na wystawę m.in.: poprzedni minister środowiska, prof. Jan Szyszko, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska – Dariusz Bąk, doradca Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Klimatu – Paweł Sałek, prof. Beata Kępińska – prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, Wojciech Ignacok – prezes PEC Geotermia Podhalańska S.A. oraz dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. NFOŚiGW reprezentowali: p.o. prezesa Zarządu Marek Ryszka, zastępcy Prezesa Zarządu – Anna Mańk i Artur Michalski oraz członek Rady Nadzorczej Krzysztof Masiuk.

Przybyli także przedstawiciele gmin, w których są prowadzone prace badawczo-rozpoznawcze złóż geotermalnych oraz prezesi przedsiębiorstw energetyki geotermalnej.

W okolicznościowym liście do uczestników marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwrócił uwagę na wiodącą rolę Geotermii Podhalańskiej S.A. w rozwoju tej branży w Polsce. Niemniej wystawa pokazuje dorobek całej branży geotermalnej w Polsce, bo również tej rozwijanej na Mazowszu, Dolnym Śląsku, w Łódzkiem i Kujawsko-Pomorskiem.

Geotermia Podhalańska pozostaje wzorem dla innych, o czym świadczą liczne wizytacje i wycieczki. Poza tym spółka ta systematycznie poprawia swoje wyniki finansowe, dzięki czemu maleją ceny ciepła dla konsumentów.

Poseł prof. Jan Szyszko w swoim wystąpieniu nawiązał do rozmowy w 1997 r. z wybitnym geologiem prof. Julianem Sokołowskim, który określił, że zasoby geotermalne w Polsce znacznie przewyższają potrzeby energetyczne kraju. Są one kilkakrotnie wyższe niż w Niemczech, gdzie jednak liczba instalacji geotermalnych jest na razie znacznie większa niż u nas. Rozwój geotermii to priorytet obecnych władz RP, po okresie zaniechań i opóźnień z poprzednich kadencji. Aktualnie w całej Polsce są nadrabiane zaniedbania i odbywa się stabilny rozwój geotermii.

Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Klimatu, nawiązał do niedawnej, przypomnianej na wystawie wizyty głowy państwa w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił wówczas efektywność i ekonomię działań PEC Geotermia Podhalańska SA. Posłanka Anna Paluch przypominała pionierską rolę Geotermii Podhalańskiej, a prezes Zarządu GP, Wojciech Ignacok, wyjaśnił, że działania inwestycyjne spółki idą w dwóch kierunkach: rozwoju źródeł geotermalnych i równocześnie podłączania do sieci dalszych obiektów.

Na planszach wystawowych przedstawiono m.in.: syntezę rozpoznania wód i energii geotermalnej w Polsce, z określeniem najbardziej perspektywicznych obszarów, obecny stan zagospodarowania wód i energii geotermalnej, parametry techniczne działających sieciowych ciepłowni geotermalnych oraz stan posiadania. Na koniec 2018 r. działało bowiem w Polsce sześć geotermalnych ciepłowni sieciowych (Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard, Mszczonów, Poddębice, Uniejów) o łącznej zainstalowanej mocy 75 MW(t). Podstawowy obiekt PEC Geotermia Podhalańska SA – ciepłownia, pracuje na bazie odwiertu PGP-3 uruchomionego w 2014 r. Z zasobów geotermalnych w celach leczniczych korzysta 10 uzdrowisk i 15 ośrodków rekreacyjnych.

Geotermia Podhalańska przez 25 lat funkcjonowania rzeczywiście stała się ikoną polskiego ciepłownictwa geotermalnego. Pod względem sprzedanej energii przypada jej  pierwsze miejsce w Polsce i wytwarza ona ponad połowę sprzedanej u nas energii geotermalnej. To także redukcja 533 tys. ton dwutlenku węgla i ograniczenie zużycia węgla o 265 tys. ton. Do sieci podłączono ponad 1600 obiektów, w tym ponad 1200 budynków mieszkalnych: jednorodzinnych i wielorodzinnych. Długość sieci ciepłowniczej to już 113 km – w Zakopanem, Szaflarach, Białym Dunajcu i Poroninie. Średnia temperatura wody geotermalnej wynosi 86oC.

Nakłady inwestycyjne w latach 1998-2017 wyniosły 259,9 mln zł, w tym 154,3 mln zł to środki własne, 59,3 mln zł środki unijne, a 10,6 mln zł – środki NFOŚiGW.

Na kolejnych planszach pokazano plany rozwojowe Geotermii Podhalańskiej – planowany odwiert kierunkowy Bańska PGP-4, który będzie realizowany przez gminę Szaflary oraz działania w Szaflarach, Nowym Targu i Kościelisku. Inicjatywy te w najbliższym czasie obejmą m.in.: zabudowę sprężarkowej pompy ciepła, intensyfikację odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3 oraz modernizację pomp, rurociągów i zaworów. Za tym pójdzie dalsza rozbudowa sieci (ponad 10 km) oraz nastąpi przyłączenie prawie 300 nowych obiektów. Działania Geotermii Podhalańskiej będą wykonywane w ramach klastra energii „Serce Podhala”.

Jedna z tablic przedstawia działalność edukacyjną przedsiębiorstwa – możliwości zwiedzania obiektów geotermalnych, połączone z pogadankami, a także obchody Dnia Ziemi, konkursy plastyczne i inne przedsięwzięcia promocyjno-oświatowe.

Plansza finałowa wystawy pokazuje wsparcie rozwoju geotermii przez NFOŚiGW. Na 9 odwiertów badawczych Fundusz przeznaczył ponad 170 mln zł dotacji. NFOŚiGW przeznaczył także 74 mln zł dotacji na realizację czterech projektów inwestycyjnych wytwarzania energii w oparciu o zasoby geotermalne. Projekty będą zrealizowane w Toruniu, Stargardzie i dwa na Podhalu.

Na zdjęciu centralnie: posłanka Anna Paluch, wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, minister środowiska Henryk Kowalczyk, w otoczeniu m.in.: wiceprezesa NFOŚiGW Marka Ryszki oraz prezesa Geotermii Podhalańskiej Wojciecha Ignacoka

Informacja prasowa opr. (asz)

Fot. NFOSiGW w Warszawie

 

Anna Szopińska 14.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
qwe 21:22 14.04.2019

Ale mnie irytuje ta m.........a w czerwonym

Zobacz również