Kamery live
prognoza pogody

Burmistrz wydaje komunikat w sprawie wpisania centrum Nowego Targu do rejestru zabytków

25 maja 2020 15:36

“Dostrzegamy historyczne walory terenu objętego wpisem, z czego od lat jesteśmy dumni. (…) Ale jesteśmy oburzeni procedurą wydania powyższej decyzji, bez zagwarantowania czynnego udziału wszystkim stronom postępowania tj. właścicielom nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym wpisem” – pisze burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha w specjalnie wydanym komunikacie. To reakcja na wpisanie przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, średniowiecznego układu urbanistycznego miasta do rejestru zabytków .

Burmistrz wydaje komunikat w sprawie wpisania centrum Nowego Targu do rejestru zabytków

Oto pełna treść komunikatu opublikowanego dzisiaj na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ;

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie w formie ogłoszenia poinformował o fakcie wydania w dniu 11 maja 2020 r. decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr rejestru A-1549/M średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Nowy Targ.

Obszar objęty wpisem obejmuje Rynek wraz z przyległymi kwartałami oraz obszar, na którym znajduje się kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z otoczeniem. Uzasadnienie powyższej decyzji zawiera opis obszaru objętego wpisem oraz zasady ochrony. Od tej decyzji stronom służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00 – 071 Warszawa) za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (ul. Kanonicza 24, 30 – 002 Kraków) w terminie 14 dni od dnia podania ww. decyzji do informacji publicznej tj od dnia 18.05.2020r. do dnia 01.06.2020r.

Dostrzegamy historyczne walory terenu objętego wpisem, z czego od lat jesteśmy dumni. Dbamy o to dziedzictwo, czego najlepszym przykładem jest rewitalizacja płyty Rynku wykonana dużym kosztem i wysiłkiem w latach 2011-2012, budowa Muzeum Drukarstwa czy uchwalenie planu miejscowego NOWY TARG 22 Centrum z wyznaczonymi strefami ochrony konserwatorskiej i ustalonymi zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu. Ale jesteśmy oburzeni procedurą wydania powyższej decyzji, bez zagwarantowania czynnego udziału wszystkim stronom postępowania tj. właścicielom nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym wpisem. Każdy właściciel nieruchomości w centrum miasta ma prawo wiedzieć o działaniach podejmowanych przez odpowiednie służby, które mogę mieć wpływ na jego nieruchomość. Ma też zagwarantowane prawo do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Opublikowanie obwieszczenia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków jedynie na tablicy ogłoszeń Delegatury WUOZ w Nowym Targu i na stronach BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w czasie, kiedy w kraju rozpoczynał się trudny okres walki z epidemią jest zdecydowanie niewystarczające. Nic nie usprawiedliwia pośpiechu z jakim ta decyzja została wydana i to w okresie, kiedy terminy administracyjne z uwagi na epidemię koronawirusa były ustawowo zawieszone. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią decyzji po linkiem: http://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=9122 .

Burmistrz Miasta
Grzegorz Watycha

Centrum Nowego Targu w rejestrze zabytków. Będzie odwołanie od decyzji

os 25.05.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również