Kamery live
prognoza pogody

Burmistrz podpisał umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową

8 kwietnia 2021 14:57

Umowa na opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową jest już podpisana. To ważny krok w kierunku rozwiązania problemu komunikacyjnego w tym rejonie – jednego z największych w skali całego województwa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z linią kolejową lub realizacji zachodniej obwodnicy Miasta Nowy Targ, łączącej drogę wojewódzką nr 957 /ul. Ludźmierska/ z drogą krajową nr 47 /Zakopianką/, która została ujęta w „Programie Strategicznym Transport i Komunikacja” Województwa Małopolskiego. 

Burmistrz podpisał umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową

Umowa została podpisana 4 marca br. pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Miasta Nowy Targ i dotyczy współfinansowania zadania pod pełną nazwą: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową Nr 99 w m. Nowy Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” .

Szacowana wartość zadania wynosi 455 100,00 zł, wartość planowanego dofinansowania unijnego wynosi 314 500,00 zł, wartość kosztów w ramach wkładu krajowego wynosi 140 600,00zł, z czego Województwo i Miasto Nowy Targ ponoszą wspólnie po 50%, tzn. po 70 300,00 zł. Na pokrycie części kosztów opracowania ww. dokumentacji wyraziła zgodę Rada Miasta Nowy Targ. 

Ulica Ludźmierska w Nowym Targu jest jedną z bardziej obciążonych dróg wojewódzkich w naszym regionie. Dodatkowo kolidujące skrzyżowanie z linią kolejową nr 99 powoduje duże utrudnienia w ruchu. Projektowana obwodnica lub bezkolizyjne skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 957 z linią kolejową Nr 99 w znaczący sposób upłynni ruch, co ma również niebagatelne znaczenie w związku uruchomieniem i dalszym rozwojem Podhalańskiej Kolei Regionalnej.

Ulica Ludźmierska stanowi ważną arterię komunikacyjną dla miasta, ponieważ w tej części Nowego Targu jest skoncentrowana działalność usługowo-produkcyjna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje budowę drogi krajowej Nr 47 (tzw. Zakopianki) na odcinku Rdzawka – Nowy Targ, która m.in. zostanie skomunikowana z ul. Ludźmierską za pośrednictwem projektowanego węzła Nowy Targ Zachód, natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizuje linię kolejową Nr 99 relacji Chabówka – Zakopane.

Należy również wspomnieć, że Miasto Nowy Targ opracowało wstępną koncepcję zachodniej obwodnicy, która została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Ponadto został opracowywany i uchwalony przez Radę Miasta miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 33 (Zajezdnia), w którym zarezerwowano teren pod projektowaną obwodnicę wraz z jej włączeniem do ul. Ludźmierskiej.

źródło: UM Nowy Targ

fot. nowytarg24.tv/pk

os 08.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również