Kamery live
prognoza pogody

Budżet na 2023 rok – uchwalony

23 grudnia 2022 14:47

Rada Miasta Nowego Targu większością głosów uchwaliła budżet na 2023 rok. “Jest to wszystko dobrze policzone, przemyślane, prawidłowo skonstruowane. Czeka nas trudny rok, mamy tego świadomość” – mówił burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, dziękując radnym za podjęcie uchwały. “To budżet skrojony w bardzo trudnych czasach, ale nadal można go określić jako inwestycyjny” – podsumował wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Mozdyniewicz. 

Budżet na 2023 rok - uchwalony

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej, dochody bieżące w 2023 roku wyniosą 141 mln 281 tys. zł, dochody majątkowe – 37 mln 280 tys. zł, wydatki bieżące to kwota  142 mln zł, a wydatki inwestycyjne – 68 mln 855 tys. zł. 

Projektuje się deficyt w wysokości 32 mln 297 tys., z czego część zostanie pokryta z wolnych środków (16 mln 257 tys. zł), a reszta (18 mln zł) – przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Wśród najważniejszych inwestycji, jakie zaplanowano na 2023 rok znalazły się te rozpoczęte już w tym roku (m.in. rozbudowa ul. Sikorskiego, remont ulic Zacisze, Nadwodniej, Kokoszków, Oleksówki, czy budowa SAG na terenie byłego NZPS-u), ale też całkiem nowe zadania, jak modernizacja ul. Podtatrzańskiej na odcinku od ul. Szaflarskiej do Al. Solidarności, budowa łącznika do ul. Kilińskiego, modernizacja nawierzchni jezdni na ul. Podhalańskiej, czy rozbudowa ul. Bolesława Wstydliwego. Planuje się kontynuację prac projektowych dotyczących budowy sali gimnastycznej przy SP2, a także modernizację tarasu wejściowego do SP6. Nieco ponad 3 mln zł wyniosą wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ponad trzy razy więcej (9,5 mln zł) – na kulturę fizyczną. 

-Czasy mamy trudne, budżet jest skrojony w bardzo trudnych czasach, ale nadal można go określić jako inwestycyjny. Część inwestycji to kontynuacja tych rozpoczętych w tym roku, ale są też nowe zadania. Możemy tu liczyć na strefę aktywności gospodarczej, która ma powstać, zapewni wiele miejsc pracy i dochodu dla gminy. W planach są działania projektowe, czy to sale gimnastyczne, czy drogi. Myślę, że budżet jest projektowany w trudnych czasach, wpływają na to czynniki niezależne od samorządów, np. decyzje odnośnie podatków – skomentował wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Mozdyniewicz. 

-Czeka nas trudny rok, mamy tego świadomość, że sytuacja – mówię o inflacji, kosztach energii, życia – jest niepewna – mówił burmistrz Grzegorz Watycha, dziękując radnym za podjęcie uchwały budżetowej oraz tej dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030 – Będzie drogo, a o ile drożej, tego nie wiemy. Dochody zostały zaprojektowane w sposób na ten moment najbardziej realny, wszystko, co uda się pozyskać, będzie wpływało na zmniejszenie deficytu. Dziękuję pani skarbnik, to jej pierwszy budżet, zrobiła go samodzielnie, to skok na głęboką wodę. Jest to wszystko dobrze policzone, przemyślane, prawidłowo skonstruowane. Przystępujemy do realizacji tego budżetu za chwilę, mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się ten budżet zrealizować. Są zadania kontynuowane, nowe, mam nadzieję, że uda się pozyskać dodatkowe środki, również dzięki życzliwości naszych parlamentarzystów – mówił burmistrz Nowego Targu, wymieniając w szczególności nazwiska pani poseł Anny Paluch oraz wiceministrów Andrzeja Guta-Mostowego i Edwarda Siarki. 

Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 1 osoba była przeciwko, 6 wstrzymało się od głosu. Dyskusja przed podjęciem uchwały dotyczyła wyłącznie jednego tematu – single tracków, jako inwestycji, której zabrakło w projekcie budżetu na 2023 rok, z czego nie był zadowolony zabiegający o ten projekt radny Bartłomiej Garbacz. 

-Wspólnie zabiegamy o różne zadania, a później w finalnym projekcie budżetu jesteśmy pomijani i mówi się, że “zrobimy, jak będą środki”. Byłbym bardziej spokojny, gdybym widział to zadanie w budżecie. Obawiam się, że będzie odsunięte na bliżej nieokreśloną przyszłość – mówił radny Bartłomiej Garbacz. 

Burmistrz zapewnił, że sprawa jest w toku, a Urząd aktualnie stara się o uzyskanie w nadleśnictwie zgody na dysponowanie terenem pod budowę single tracków. 

os 23.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również