Kamery live
prognoza pogody

Brak wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Grzegorza Watychy

27 czerwca 2024 19:20

Podczas dzisiejszej III Rady Miasta Nowy Targ, radni nie przyjęli uchwał w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Miasta Nowy Targ. 

Brak wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Grzegorza Watychy

Po wysłuchaniu Raportu o stanie Gminy Miasto Nowy Targ oraz burzliwej debacie w tej sprawie, kolejnym punktem dzisiejszej sesji było przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza.

Radni zagłosowali w następujący sposób: 10 głosów za, 9 głosów przeciw oraz 2 głosy wstrzymujące. Uchwała nie uzyskała bezwzględnej większości głosów, przez co Grzegorz Watycha wotum zaufania nie uzyskał .

Za udzieleniem wotum zaufania głosowali: Łukasz Brzostowski, Ewa Garbacz, Adam Hajnos, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Tadeusz Morawa, Marek Mozdyniewicz, Gabriel Samolej, Danuta Szokalska-Stefaniak i Katarzyna Wójcik.

Przeciwko byli: Szymon Fatla, Maciej Fryźlewicz, Dariusz Jabcoń, Marcin Jagła, Wojciech Krauzowicz, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska, Jan Sięka, Maciej Tokarz.

Od głosu wstrzymali się Bartłomiej Garbacz i Mariusz Wcisło.

Czym w praktyce może skutkować nieudzielenie burmistrzowi wotum zaufania?

Prawnik Urzędu Miasta, Artur Pustówka, przywołuje art. 28 aa ust. 10 Ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że:

– (…) W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

 

Rada Miasta Nowego Targu zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2023, głosując w następujący sposób:  9 głosów za, 4 przeciw oraz 8 wstrzymujących się. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Nowy Targ przyjęła absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, głosując w następujący sposób: 3 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowało wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium.  

Rada Miasta Nowego Targu nie udzieliła absolutorium Burmistrzowi, ponieważ nie uzyskano bezwzględnej większości głosów potrzebnej do udzielenia absolutorium. Radni głosowali w następujący sposób: 

10 głosów za, 6 głosów przeciw oraz 5 głosów wstrzymujących się. 

Za udzieleniem absolutorium głosowali: Łukasz Brzostowski, Ewa Garbacz, Adam Hajnos, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Tadeusz Morawa, Marek Mozdyniewicz, Gabriel Samolej, Danuta Szokalska-Stefaniak i Katarzyna Wójcik.

Przeciwko byli: Maciej Fryźlewicz, Dariusz Jabcoń, Marcin Jagła, , Ewa Pawlikowska, Jan Sięka, Maciej Tokarz.

Od głosu wstrzymali się: Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Wojciech Krauzowicz, Agata Michalska i Mariusz Wcisło. 

Andrzej Lach 27.06.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również