Kamery live
prognoza pogody

Bacowie u Ministra

8 lutego 2021 12:36

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda spotkał się w zeszłym tygodniu z przedstawicielami Związku Podhalan w Polsce. Rozmowy dotyczyły wypasu kulturowego, m.in. w kontekście prac nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Bacowie u Ministra

Goście przedstawili postulaty dotyczące uwzględnienia odpowiedniej roli pasterstwa w przygotowanych rozwiązaniach unijnej polityki rolnej. Zasygnalizowali tez problemy, z jakimi borykają się bacowie prowadzący wypas owiec na obszarach górskich. Są to m.in.: dostęp do wypasanych gruntów, zasoby pracy, kapitał ludzki.

Pasterstwo a wsparcie ze środków WPR

Dużym problemem jest to, że bacowie – osoby prowadzące wypas owiec na halach i produkcję serów – nie są właścicielami ani gruntów, ani zwierząt, wobec czego nie otrzymują wsparcia ze środków WPR, chociaż to od nich zależy utrzymanie i jakość przyrodnicza pastwisk.

Przedstawiciele Związku przedstawili rozwiązania dotyczące pasterstwa stosowane w innych krajach UE takich jak: Francja, Niemcy, Słowacja, Czechy czy Rumunia.

Potrzeba edukowania turystów oraz promocji produktów tradycyjnych i regionalnych

Bacowie zwrócili uwagę na kłopoty związane z nieuczciwą konkurencją, jaką stanowią dla produktów certyfikowanych produkty standardowe. Brak odpowiedniej wiedzy na temat produktów sprawia, że turyści nie potrafią odróżnić produktu lokalnego, certyfikowanego, czyli np. prawdziwego oscypka od „sera górskiego”, który certyfikatu nie posiada.

Rozwiązaniem tego problemu może być promocja produktów i rzetelna informacja o składzie i sposobach ich wytwarzania.

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że  kluczowe znaczenie dla poprawy opłacalności produkcji i rozwoju rynków dla produktu wytwarzanego na terenach górskich ma promocja korzystnych trendów rozwojowych takich, jak wzrost sprzedaży bezpośredniej specjałów górskich, takich jak: oscypek, redykołka, bryndza, bundz i inne sery oraz wzrost produkcji żywności wysokiej jakości, w tym ekologicznej.

Rola pasterstwa a bioróżnorodność

Ważnym wątkiem rozmowy była rola pasterstwa w utrzymaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz kulturowej specyfiki obszarów górskich. Bacowie zauważyli konieczność rekompensowania kosztów wynikających z tradycyjnej, ekstensywnej produkcji owczarskiej.

Dotychczasowe rozwiązania wspierające rolnictwo górskie

W trakcie spotkania przedstawiciele resortu rolnictwa zwrócili uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono w ramach WPR rozwiązania ukierunkowane na wsparcie tradycyjnego rolnictwa górskiego, jak np. powiązanie płatności ONW z produkcją zwierzęcą. Wprowadzono także nowe rozwiązania w zakresie rzeźni rolniczych. Tych kwestii dotyczyło Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Stanowią one ułatwienie i stwarzają nowe możliwości uboju zwierząt.

Uczestnicy spotkania ustalili, że dyskusja na temat wsparcia wypasu tradycyjnego będzie kontynuowana.

tekst, zdjęcia: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

os 08.02.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również