Kamery live
prognoza pogody

20 nowych składów POLREGIO dla województwa małopolskiego w ramach KPO

7 kwietnia 2024 08:00

Rozdzielono unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nowego taboru kolejowego w Polsce – to duży sukces POLREGIO, ponieważ na 10 złożonych wniosków, wszystkie 10 zostało zaakceptowanych. Plan zakłada m.in. zakup 20 nowych składów dla województwa małopolskiego, na które otrzymali na chwilę obecną dofinansowanie na poziomie 26%, które prawdopodobnie zostanie zwiększone do 41%. Nowoczesny tabor może diametralnie zmienić jakość kolejowych przewozów pasażerskich w regionie.

20 nowych składów POLREGIO dla województwa małopolskiego w ramach KPO

/fot. POLREGIO/

W 2023 roku POLREGIO złożyło wniosek o pozyskanie z KPO dofinansowania na zakup taboru w województwie małopolskim. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), jako jednostka wspierająca Ministerstwo Infrastruktury w Krajowym Planie Odbudowy rozpatrzyło go pozytywnie, przydzielając spółce unijne wsparcie, nie ma jednak jeszcze ostatecznej informacji nt. poziomu wsparcia – rozmowy wciąż trwają. Zarząd spółki zwrócił się do CUPT o zwiększenie poziomu dotacji, wskazując na potencjalne straty, z jakimi wiąże się obniżony próg wsparcia. Dodatkowo POLREGIO zwróciło uwagę na konieczność wydłużenia okresu rozliczenia dotacji o co najmniej dwa lata, ze względu na opóźnienia w rozdzieleniu środków z KPO. Modernizacja taboru to kwestia egzystencjalna Zakup nowego taboru to konieczność, gdy mowa o największym pasażerskim przewoźniku kolejowym w kraju, który tylko w ubiegłym roku obsłużył niemal 100 mln pasażerów, dojeżdżających codziennie do pracy, szkół, uczelni i szpitali. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ich podróży nie podlega kompromisom. Tymczasem średni wiek taboru spółki przekracza 40 lat, co czyni go jednym z najstarszych na rynku. Do 2035 roku około 150 najstarszych pojazdów zostanie wyłączonych z ruchu. 

– Mamy do narobienia znacznie większy dystans niż̇ pozostali przewoźnicy, którzy uzupełniają̨ flotę̨ nowoczesnych pojazdów. Dla nas KPO i pozostałe źródła finansowania taboru to kwestia egzystencjalna. Potrzebujemy skokowej wymiany taboru – ocenia Adam Pawlik.

Dofinansowania zakupów nowych składów to niewątpliwie ogromny sukces spółki, która potrzebuje transformacji taborowej i była wyłączona w poprzedniej perspektywie unijnej z możliwością pozyskania środków unijnych.
– Cieszymy się, że wszystkie nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, czym CUPT potwierdził, jak istotna jest wymiana taboru regionalnego. Doceniamy również̇ podejście CUPT do maksymalizacji liczby kupowanych w ramach konkursu pojazdów. Liczymy jednak na pewne zmiany, które pozwolą̨ w pełni, optymalnie wykorzystać́ przyznane środki – postuluje prezes Adam Pawlik.

– Zakwalifikowanie na listę̨ podstawową wniosków POLREGIO, dotyczących taboru na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w 9 województwach pokazuje, że wsparciem unijnym zostaną̨ objęte również̇ województwa, w których jest ono najbardziej potrzebne. To dobry znak, jeśli chodzi o równomierną̨ poprawę̨ jakości usług publicznych w całej Polsce – wskazuje Marcel Klinowski, wiceprezes POLREGIO S.A.

Korzystając z prawa do udziału w procesie konsultacji publicznych rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zarząd POLREGIO złożył wniosek o zwiększenie alokacji na regionalny tabor kolejowy w całym kraju o co najmniej 640 mln euro. Według argumentacji spółki, zwiększenie dofinansowania pozwoli na sfinalizowanie montażu finansowego przedsięwzięć, umożliwi zawarcie umów o dofinansowanie i zakontraktowanie wykonawców taboru, zwiększy liczbę pojazdów objętych wsparciem KPO. Zdaniem przewoźnika rewizja przydzielonego wsparcia wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych przez przewoźników regionalnych, zwiększy dostępność transportu kolejowego i ograniczy problem wykluczenia transportowego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi po 15 kwietnia br. POLREGIO, we współpracy z samorządami wojewódzkimi, złożyło łącznie w ramach KPO 10 wniosków na zakup: 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w województwie małopolskim, po 14 pojazdów w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim, 12 składów w województwie lubelskim, po 10 sztuk w województwach pomorskim i lubuskim, 8 sztuk w wielkopolskim oraz po 5 pojazdów w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim

/źródło: POLREGIO/

Andrzej Lach 07.04.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również