Kamery live
prognoza pogody

15 kwietnia. Sędzia Anna Wesołowska ponownie w Nowym Targu

2 kwietnia 2024 13:09

NOWY TARG. Sędzia Anna Maria Wesołowska jest dość częstym gościem w Nowym Targu, a spotkania z nią cieszą się niesłabnącą popularnością różnych środowiska – od pracowników socjalnych, przez rodziców, po szkolną młodzież.  Kolejne spotkanie z wyjątkowo medialną ekspertką odbędzie się 15 marca, od godz. 16.00 do 18.00, w Miejskim Centrum Kultury.

15 kwietnia. Sędzia Anna Wesołowska ponownie w Nowym Targu

Zaprasza na nie Burmistrz Nowego Targu wraz z Wydziałem Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta.

Anna Maria Wesołowska to łódzka sędzia w stanie spoczynku, znany autorytet w dziedzinie prawa. Od wielu lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej edukacji prawnej społeczeństwa, także w zakresie mediacji rodzinnych, czy przeciwdziałania przemocy.

Jest współautorką ustawy o świadku koronnym, orędowniczką „niebieskiego pokoju” – bezpiecznego miejsca przesłuchań dzieci – świadków i ofiar przestępstw. Występuje we wznowionym programie „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, występowała też w programie „Wesołowska i mediatorzy”. Przewodniczyła składom orzekającym w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny.

Działa na rzecz budowania bezpiecznej szkoły poprzez edukację prawną dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli – również jako autorka książki „Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny”. Napisała do Dziennika Łódzkiego cykl felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa, których część była przedmiotem zajęć szkolnych w Łodzi. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15–18 lat jako formę edukacji prawnej.

Jest członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” i Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pełniła funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Tematyka spotkania będzie obejmowała różne zagadnienia:

Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny

– rola władz lokalnych, społeczności i służb pomocowych w tym zakresie

– rola edukacji prawnej – kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.

Nowe zagrożenia: grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia

Zasady odpowiedzialności nieletnich w nowej ustawie z 9 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Zasady stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo w szkole.

Zachowania, na które mamy  obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty

Nowe formy przemocy wobec dziecka:

– eurosieroctwo

– zaniedbania

– wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym – obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd

– sytuacja dzieci w okresie pandemii

Rodzice a szkoła

  • obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego
  • obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje
  • obowiązki rodziców wobec dziecka

Mediacja w Sprawach nieletnich i Mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

Mediacje rodzinne

Zmiany w przepisach wprowadzone ustawami COVIDOWYMI związane z problemem przemocy w rodzinie, szczególnie w Ustawie o Policji i  w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich  – obowiązująca od  1 września 2022 r.

Obowiązki dyrektora szkoły w świetle nowej ustawy

Nowe środki wychowawcze – okręgowy ośrodek wychowawczy, umieszczenie nieletniego w zakładzie leczenia uzależnień, psychiatrycznym itp.

(asz)

 

Anna Szopińska 02.04.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również